Officieel is de herfst al in het land, en al valt er nog weinig van te merken, de bomen staan op het punt om hun blaadjes los te laten. We bereiden ons alvast op de bladerval voor door begin oktober de bladkorven uit te zetten.

De bladkorven voor de bladeren van bomen worden geplaatst op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes. De korven blijven staan tot eind december. Het zijn verzamelkorven voor de bladeren van de stadsbomen op het openbaar domein. Met tuin- en ander afval kunnen particulieren terecht op de recyclageparken.

Dit jaar worden er 190 bladkorven op verschillende locaties geplaatst waar veel bomen van de stad staan en dus ook veel blad valt. Dat zijn er opnieuw meer dan vorig jaar én bijna 5 keer meer dan in 2005 toen het project startte met 40 bladkorven. De korven worden 2 keer in november en 2 keer in december geledigd. Zwerfvuil, takken en snoeiafval horen niet thuis in de bladkorf omdat dit ernstige schade aan de machine kan toebrengen bij het ledigen. De aannemer verwerkt de afgevallen bladeren zelf of brengt ze naar een composteringsbedrijf.

  1. Bladafval van de paardenkastanje verzamelt men apart; daarvoor worden enkele bladkorven voorbehouden. De afgevallen bladeren van de paardenkastanje worden vernietigd in de verbrandingsoven omdat poppen van de kastanjemineermot erin overwinteren. Indien de kastanjebladeren tot compost verwerkt worden, zou deze schadelijke nachtvlinder zich verder verspreiden.

Bladeren kan je ook zelf verwerken in je compost. Door bladeren met groenteresten te mengen krijg je zeer goede compost om te verwerken in je tuin. Een dikke laag bladeren tussen je planten beschermt ze tegen de vorst tijdens de winter. Voor egels en insecten is een hoop bladeren de ideale plaats om hun winterslaap te houden.

Tijdens de herfstperiode doet de stad extra inspanningen in kader van de bladval. Verschillende straten en pleinen krijgen extra veegbeurten. Tijdens het algemeen groenonderhoud van de verschillende wijken is er eveneens extra aandacht voor het ruimen van bladeren.