Een primeur voor Roeselare: als eerste in Vlaanderen zal de stad haar inwoners informeren over het belang van vaccinaties tegen mazelen. De gebeurt op voorstel van CD&V-gemeenteraadslid Matthijs Samyn: “Mazelen is een van de besmettelijkste ziektes ter wereld en kan ernstige of zelfs dodelijk complicaties veroorzaken. Mazelen zijn in de VS en in Europa aan een opmars bezig en blijven helaas een actueel thema. Met de meeste nieuwe besmettingen binnen Europa staat België zelfs in de top 10. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) voerde recent ook een wijziging door in het vaccinatiebeleid tegen mazelen. De leeftijd voor de tweede dosis van het gecombineerde vaccin tegen mazelen, bof en rubella werd verlaagd. Risicogroepen voor mazelen zijn personen die niet (volledig) gevaccineerd werden en nooit mazelen doormaakten en personen geboren na 1970, en dan vooral de 20-, 30-, en 40-ers. Ik vind het belangrijk dat de stad Roeselare een voortrekker is in het vaccineren. Personen tussen 20 en 49 jaar die geen mazelen gehad hebben als kind of onvoldoende gevaccineerd werden, hebben immers recht op een gratis inhaalvaccinatie via de arbeidsgeneesheer of huisarts.”

Duidelijk engagement

“De stad neemt daarom graag het initiatief om het belang van vaccinatie tegen mazelen in de kijker te zetten bij de Roeselaarse bevolking”, zegt schepen voor Gezondheidsbeleid Michèle Hostekint. “Zeker de leeftijdsgroep 20 tot 49 jaar heeft er alle belang bij om geïnformeerd te worden over het risico en de gratis inhaalvaccinatie die mogelijk is. Als stad engageren we ons om het campagnemateriaal dat via de Vlaamse overheid beschikbaar is te gebruiken en info te verspreiden onder de huisartsen en de apothekersbond. Dat zal gebeuren in samenwerking met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk. Daarnaast gaan we de bevolking informeren via de reguliere communicatiekanalen van de stad, zoals Facebook, de website en het stadsmagazine.”

Primeur

Roos Goemaere, coördinator van de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Midden-West-Vlaanderen, bevestigt de primeur.

“Uit mijn contact met de andere Vlaamse Logo’s kan ik stellen dat er op heden geen enkel lokaal bestuur is dat een vaccinatiebeleid voert rond mazelen.”

Foto: Agentschap zorg & gezondheid

  • Zorg