Het stadsbestuur van Roeselare is erg begaan met de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek, ook rond de glasbollen Om de plaag van het sluikstorten een halt toe te roepen zet de stad nu extra middelen in. Met onder meer verborgen camera's met nummerplaatherkenning & GAS-boetes,... Begin 2017 worden ook de eerste ondergrondse glasbollen geïnstalleerd.

Het stadsbestuur van Roeselare is al langer erg begaan met de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek. Hiervoor worden op verschillende vlakken heel wat inspanningen gedaan: -

  • heraanleg van pleinen: mooie buurten trekken minder sluikstort en zwerfvuil aan.
  • inventarisatie van alle straatvuilnisbakken, omdat we die graag systematisch willen vervangen. We willen fier kunnen zijn op onze straatvuilnisbakken.
  • nieuwe aanpak plaatsing textielcontainers. Door installatie op openbaar domein krijgen we zelf meer inzicht op de textielinzameling.
  • uitwerking van een totaal nieuwe communicatiecampagne.

Stad Roeselare en intercommunale MIROM zetten zich hard in om de bevolking de mogelijkheid te bieden om hun huishoudelijk afval op een correcte manier te kunnen afvoeren. Er is nog steeds wekelijks een huis-aan-huis-ophaling van restafval en PMD, papier en karton worden ook frequent aan huis opgehaald,... Daarnaast leveren stadsbestuur en MIROM veel inspanningen om ervoor te zorgen dat de geplaatste recipiënten (straatvuilnisbakken, glasbollen,…) vaak geledigd worden, dat er vaak opgekuist wordt bij de glasbollen.

Problematiek van het achterlaten van sluikstort bij de glasbollen.

Iedereen kan een locatie aanduiden waar sluikstort bij een glasbol ligt. En inderdaad, het is een feit: bij alle glasbollen wordt alle soorten materiaal achtergelaten: keramiek, borden, kommen, allerlei keukengerief, stukken vlak glas, zakken gevuld met restafval, verfpotten, lampen, zakken textiel, groter materiaal zoals kinderwagens, speelgoed, plastieken stoelen,... Maar ook vaak dozen of zakken met glazen flessen en bokalen, producten die effectief in de glasbol mogen gedeponeerd worden maar waarvan de aanvoerder geen moeite deed om het er in te deponeren.

Alle bijgeplaatste sluikstort wordt wekelijks via een aparte ophaling weggenomen. Tijdens die ophaalronde worden alle glasbollen netjes gemaakt en vaak ook gewassen; glasbrokjes worden opgeveegd, vloeistof uit flessen wordt opgeruimd,… Als extra inspanning worden de locaties met het meeste zwerfvuil 2 maal per week aangepakt.

MIROM Menen die instaat voor het ledigen van de glasbollen en voor het opruimen van het sluikstort bij de glasbollen, houdt al heel wat jaren alle info over de achtergelaten afval bij glasbollen bij. Zij komen tot de vaststelling dat er:

  • bij alle glasbollen op Roeselaars grondgebied af en toe sluikstort staat.
  • bij bepaalde glasbollen steeds sluikstort geplaatst wordt.

Sensibiliserende acties

Zo is MIROM al in 2012 gestart met het bijplaatsen van een camera bij een glasbolsite waar er heel vaak sluikstort bij lag. In 2014 en 2015 werden op meerdere glasbolsites camera’s geplaatst. Dit had in eerste instantie een sensibiliserend doel zodat de hoeveelheid zwerfvuil zou dalen. Daarnaast werd als sensibiliserende actie door MIROM de glasboldetective bij de glasbollen geplaatst. De aanwezigheid van deze levensgrote, weliswaar fictieve persoon, moest de sluikstorters wijzen op het feit dat ze altijd gezien konden worden en een boete riskeerden.

We stelden echter vast dat het bijplaatsen van de camera’s, alsook de glasboldetectives weinig sensibiliserende effect hebben.

  • aan de glasboldetectives gaat het sluikstorten gewoon door.
  • de opvallende camera’s bij de glasbollen leiden er toe dat er in het begin effectief minder sluikstort bij de glasbollen ligt, maar als de camera na een tijd weggenomen wordt, er al vlug weer meer sluikstort bij de glasbollen ligt. Dit betekent dus dat het sluikstorten niet kan gewijd worden aan onwetendheid dat er geen afval bij de glasbollen mag geplaatst worden.

Camera’s als handhavend middel

Daarom werd halfweg 2016 beslist om de camera’s meer als handhavend middel in te zetten. Zo werd er naast de grote opvallende camera ook een kleinere, minder opvallende camera ingezet. En het resultaat was verbluffend:

De 1ste dag van het bijplaatsen van die kleine camera bij een glasbol konden al een 4-tal vaststellingen gebeuren. Tot op vandaag werden al 34 vaststellingen opgemaakt.

Bij de verborgen camera konden direct 7 bestuurlijke verslagen opgemaakt worden via nummerplaatherkenning van de wagen waarmee het sluikstort werd aangevoerd. Daarnaast werden van 9 vaststellingen beelden van personen overgemaakt aan de politie. Bij het grote type camera konden 3 bestuurlijke verslagen opgemaakt worden en werden van 12 vaststellingen foto’s overgemaakt aan de politie. De politie slaagde er in bepaalde personen te identificeren en hen met hun feiten te confronteren. Er werd proces-verbaal opgemaakt.

Het handhaven, het feitelijk op heterdaad betrappen van overtreders vraagt een intense samenwerking met MIROM, die de beelden bekijkt en bij vaststellingen een bestuurlijke procedure in gang kan zetten én met de politie, die effectief opzoekwerk doet om overtreders op te sporen.

Het plaatsen van camera’s en het opvolgen de overtreders heeft wel degelijk effect. Wie een dergelijke overtreding begaat, krijgt een sanctie. Vermoedelijk en hopelijk, zal dit er wel toe leiden dat er minder sluikstort bij de glasbollen wordt geplaatst. Er worden zeker nog blijvend camera’s bij de glasbollen ingezet. Bij vaststellingen volgen er sancties.

Het beschilderen van de glasbollen

Daarnaast willen we het bewustzijn van de bevolking ook op andere manieren verhogen. Zo zijn op verschillende glasbollocaties de glasbollen beschilderd. Dit is reeds gebeurd op O.L.V.- Markt, Botermarkt en Kleine Bassinstraat. Jonge kunstenaars beschilderden de glasbollen. Ook de glasbollen op het de Coninckplein en het Munitieplein, in de Katenstraat, H. Spilleboutdreef en Kokelaarstraat worden nog aangepakt.

We proberen na te gaan of het verfraaien van de glasbollen zou leiden tot minder sluikstort bij de glasbollen. Het is zeker nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken. We zien het beschilderen van de glasbollen eerder als een globale verfraaiing van bepaalde buurten.

Het plaatsen van ondergrondse glasbollen

MIROM Menen bereidt momenteel een proefproject voor rond het ondergronds brengen van glasbollen.

In 2017 worden in Roeselare effectief de 1ste ondergrondse glasbollen geïnstalleerd. Uit andere intercommunales blijkt dat er bij de ondergrondse glasbollen minder sluikstort aangetroffen wordt.

De huidige grote glasbollen lenen er zich beter toe, om aan de niet-zichtbare kant sluikstort te plaatsen. Als de glasbollen effectief onder de ondergronds zitten en er enkel nog een fijne inwerpopening over is, zal het bijplaatsen van sluikstort al heel wat minder opvallend kunnen gebeuren.

Als blijkt uit de proefopstelling van enkele ondergrondse glasbollen dat dit leidt tot minder sluikstort, zullen nog andere locaties volgen. Het ondergronds brengen van de glasbollen zal gerealiseerd worden in het kader van de verfraaiing en heraanleg van diverse groendomeinen en pleinen in Roeselare.