Deze week kregen we reeds een eerste winterprik & ook de komende maanden zullen sneeuw & bittere ijskou de bovenhand krijgen. Gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem peilde daarom in de jongste gemeenteraad naar het winterplan van de stad.

"Met de milde herfst eind november en de winter in het vooruitzicht willen we vragen of de stad voorbereid is op de komende winter? Niet alleen wat de straten betreft, maar ook om iedereen op te vangen", aldus Ria Vanzieleghem (CD&V).

Een breed winterplan

Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid: "Vanuit CD&V pleiten we voor een breed uitgewerkt winterplan. Een plan dat aandacht heeft voor de zorgen van de mensen, van daaruit vertrekt en oplossingen aanreikt waarbij inwoners en vrijwilligers betrokken kunnen meewerken. De aanpak van winteropvang voor daklozen in de Noorderbrug is concreet en goed uitgewerkt. Al sinds 1 november 2015 is dit van start gegaan. Dit is een heel goede zaak."

Ria vervolgt: "Heeft het stadsbestuur een breed winterplan klaar? Of een concreet sneeuwplan? Misschien kan er een algemeen e-mailadres voor vragen worden opgesteld, bv. sneeuw@roeselare.be of een telefoonnummer bij noodsituaties?"

Schepen Griet Coppé: "We hebben een goed uitgewerkt winterplan, dat reeds in werking is. Maandagochtend werden de eerste wegen gepekeld. We hebben vier wintertypes en afhankelijk van het type, doen we het nodige".

De sneeuwtelefoon

De sneeuwtelefoon werkt via het Welzijnshuis. "Als je niet voor je eigen stoep kan vegen, kan je altijd hulp inroepen via de sneeuwtelefoon (051 23 63 07). Voor € 2 komt een team dan je stoep sneeuwvrij maken", aldus schepen Coppé

Roeselare is duidelijk klaar voor de komende winter. Ook onze inwoners kunnen helpen : "Want als ieder voor zijn deur sneeuw ruimt, ligt de hele straat proper!"

Hieronder nog een aantal praktische tips die ons samen doorheen de winter kunnen helpen:

Wintertips

 • Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect.
 • Ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde borstel.
 • Verplaats het probleem niet naar de rijweg of het fietspad. Maak hoopjes sneeuw aan op de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes.
 • Zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan invriezen.
 • Giet bij vriesweer nooit water op de stoep.
 • Wacht om je auto te wassen tot het dooit.
 • Wees solidair met je buren als zij zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.
 • Als je niet voor je eigen stoep kan vegen, kan je altijd hulp inroepen via de sneeuwtelefoon (051 23 63 07). Voor € 2 komt een team dan je stoep sneeuwvrij maken.

Het strooiplan in Roeselare

De stad Roeselare maakte een strooiplan op, dat gebaseerd is op 4 verschillende weertypes.

 • Groen: geen wintertoestand
 • Geel: ochtendkoude met kans op rijm of ijzelplekken
 • Oranje: 50% kans op aanvriezende regen of sneeuw
 • Rood: met zekerheid sneeuwval

Wanneer wordt er gestrooid of gepekeld?

GROEN

geen wintertoestand : dus niet strooien of pekelen

GEEL | ORANJE

 • Strooien van stadswegen:
 • vorstgevoelige punten
 • invalswegen
 • centrum
 • Pekelen van fietspaden:
 • spiraalbrug
 • fietstunnel
 • Stationsplein
 • fietspad viaduct Koning Leopold III laan

ROOD

 • Strooien van stadswegen:
  idem als bij code geel/oranje + drie uitgebreide strooiroutes
 • Pekelen van fietspaden:
  idem als bij code geel/oranje + fietspaden

Wie contacteren ?

 • Algemene vragen: DIPOD - dipod@roeselare.be of 051 22 72 11
 • Sneeuwtelefoon: Welzijnshuis - welzijnshuis@roeselare.be of 051 23 63 07
 • Noodgevallen: 112

meer info :