Sinds 1 januari 2015 zijn alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie. Voortaan zijn alle zorgactiviteiten van de stad en van het OCMW ondergebracht in het autonome Zorgbedrijf Roeselare.

OCMW-Voorzitter voorzitter Geert Depondt: 'Roeselare is de eerste Vlaamse stad met een autonoom zorgbedrijf, maar de interesse vanuit andere steden en gemeenten is groot. Met de bundeling van de zorgdiensten willen we de toekomst van onze zorgactiviteiten verzekeren en ervoor zorgen dat we iedereen binnen tien jaar nog steeds kunnen helpen".

Het Zorgbedrijf bestaat uit vier woonzorgcentra, acht kinderopvanginitiatieven
en tal van thuiszorgdiensten en dienstencentra:

  • vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus)
  • drie lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg)
  • een dienst Thuiszorg
  • acht kinderopvanginitiatieven (Kinderdagverblijven De Speelboot, De Beverboot, Bloemenhove, Pinochio en 't Zonneke en de diensten buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel)
  • een dienst voor onthaalouders 'T Harlekijntje
  • de diensten therapeutische kindzorg Het Roer en De Boom


Alle diensten met betrekking tot financiële hulp, woongelegenheden en tussenkomsten voor verschillende doelgroepen en begeleiding voor opleiding en werk, maken nog steeds deel uit van de Sociale Dienst van het OCMW Roeselare.

Met 760 personeelsleden, die hoofdzakelijk vanuit de OCMW-tak overstapten, is het Zorgbedrijf Roeselare een van de grootste werkgevers van de stad.

De zorgtak van het OCMW maakt elk jaar verlies en dat verlies wordt dan telkens bijgepast door de stad. Maar de portemonnees van de steden en gemeenten raken leeg en de zorgsector privatiseren zou een slechte zaak zijn omdat je de meest kwetsbaren dan uitsluit. We willen er nog steeds zijn voor iedereen en dat kan op termijn alleen als we beter en efficiënter gaan samenwerken. Op die manier genieten we van schaalvoordelen en kan het verlies jaar na jaar een beetje kleiner worden. Als we nu niet ingrijpen, wordt de sociale zorg op termijn onbetaalbaar.

Voor de mensen die een beroep doen op de diensten van het OCMW en het huidige personeel verandert er niets. Nieuw aangeworven personeel gaat wel onder een statuut werken dat budgettair minder zwaar weegt.

 

Bezoek ook de website van "Zorgbedrijf Roeselare" : www.zbroeselare.be