Roeselare is goed op weg om voor het tweede jaar op rij onder de fijnstofnorm van 35 overschrijdingen te blijven. In 2014 bleef de stad voor het eerst onder die norm.  

Schepen Nathalie Muylle: "Het gerucht dat de stad gebukt gaat onder hopen fijnstof, klopt niet.  Daar worden heel wat onwaarheden over verspreid.  Het is zo dat de Roeselaarse haven een kwetsbaar punt blijft, maar het is niet zo dat het woongebied in gevaar komt."

In de havenzone komt vooral fijnstof voor van dieselroet, zand en cement.

Nathalie Muylle: "Dat grof fijn stof kan zich maximum 200 tot 400 meter in de lucht verplaatsen.  Goed nieuws is dat de waarden in de Brugsesteenweg en de haven heel erg laan zijn en zelfs tot de laagste an alle stedelijke gebieden in de regio.  Enkel landelijk gebied doet beter."

Roeselare is niet langer meer de slechtste leerling van de klas.  Vroeger stond Roeselare in de top drie, maar dit is niet langer het geval.

Nathalie Muylle: "De stad heeft dit aan verschillende factoren te danken.  Zo is het verkeer op de Graankaai met twintig procent gedaald.  Bovendien leveren bedrijven grote inspanningen om het openbaar domein daar proper te houden."