Terrassen zijn, zeker in deze tropische hitte, de ideale pleisterplekjes om te genieten van een fris drankje of een ijsje. Een aangepaste terrassenbelasting zet in op meer mogelijkheden voor de horeca-uitbaters. Meer genieten mag echter niet tot meer overlast leiden. Vandaar dat we starten met de campagne RESPECT VAN#RSL die respect vraagt voor de buurt.

TERRASVRIENDELIJK BELEID

Binnen het bestuursakkoord is een terrasvriendelijk beleid één van de doelstelling om het imago van Roeselare als shoppingstad te versterken. Door de terrasbelasting af te bouwen en kosteloze verlenging van het sluitingsuur willen stad Roeselare en het horecamanagement het terrasbeleid optimaliseren.

BESTUURSAKKOORD

Binnen het bestuursakkoord is een terrasvriendelijk beleid één van de doelstelling om het imago van Roeselare als shoppingstad te versterken. Door de terrasbelasting af te bouwen en kosteloze verlenging van het sluitingsuur willen stad Roeselare en het horecamanagement het terrasbeleid optimaliseren. We starten meteen ook met de campagne RESPECT VAN#RSL die respect vraagt voor de buurt om overlast tegen te gaan.

RESPECT VAN#RSL

Respect van#RSL is een sensibiliseringscampagne waarmee we de burger bewust willen maken van de overlast die soms veroorzaakt wordt tijdens het uitgaan.
We willen met de campagne inzetten op:

✓ Beperken van de overlast (wildplassen, lawaaioverlast, vandalisme, vervuiling door peuken)

✓ Bewustwording creëren bij de burger rond het veroorzaken van overlast.✓ Samenwerking met de horeca rond overlast in de uitgaansbuurt

Met de campagne willen we de keuze bij de burger leggen. Hij kan zelf kiezen om het gedrag al dan niet te stellen maar hij kiest dan ook voor de consequenties van negatief gedrag.

We zetten deze campagne graag samen met de horeca in de kijker door affiches en bierkaartjes die horeca kan verdelen en ophangen.
Ook op grote evenementen of specifieke locaties zullen we digitale borden en grote banners inzetten om de campagne zichtbaar te maken.

Verder betrekken we ook de buurtbewoners die affiches kunnen ophangen om de uitgaande burger nog meer bewust te maken van zijn mogelijke keuzes.

Bron en foto: KW.be