Roeselare profileert zich als een dementievriendelijke stad: op 28 november 2013 tekenden al 23 Roeselaarse organisaties een engagementsverklaring om zich in te zetten voor een dementievriendelijke aanpak.

OCMW-Voorzitter Geert Depondt & Schepen van welzijn Filiep Bouckenooghe ondertekenden deze enagementsverklaring.

Eén jaar nadat Music For Life de schijnwerpers volop op 'dementie' plaatste , focust onze stad op een respectvolle omgang met personen die getroffen worden door deze aandoening. Hiermee gaat de stad ook in op de uitnodiging van Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen die de lokale besturen opriep om werk te maken van een dementievriendelijke omgeving.

Het woonzorgcentrum "Ter Berken" & het Dementiecafé

Het woonzorgcentrum “Ter Berken” van het OCMW Roeselare is al van bij de start in 1995 gespecialiseerd in de begeleiding van ouderen met dementie en psycho-geriatrische problemen. Ter Berken nam ook al heel wat initiatieven om de problematiek van dementie met familieleden, ook van personen die niet in het woonzorgcentrum maar nog thuis wonen, bespreekbaar te maken. Zo zijn er lezingen en het dementiecafé als ontmoetingsplek voor wie als partner en familielid met dementie wordt geconfronteerd.

Vergeet Dementie, Onthou Mens

Enige jaren geleden werd ook de projectgroep “Dementie op de kaart in Roeselare” opgericht, met als partners het WZC Ter Berken, het expertisecentrum Ouderenzorg van de Katholieke Hogeschool VIVES en het Sociaal Huis van de stad. Bedoeling is de lokale samenleving gevoelig te maken voor dementie zodat er meer gepast kan mee omgegaan worden. Minister Jo Vandeurzen lanceerde de campagne “Vergeet dementie, onthou mens”. Vlaanderen roept de lokale besturen op om werk te maken van een dementievriendelijke omgeving en een respectvolle omgang met personen die getroffen worden door de aandoening.

28 Roeselaarse organisaties engageren zich voor een dementievriendelijke aanpak

Op 28 november 2013 tekenden al 23 Roeselaarse organisaties een engagementsverklaring om zich in te zetten voor een dementievriendelijke aanpak.

Marijke Depla bracht vooraf de beklijvende monoloog “Het sneeuwt in mijn hoofd, mijnheer Alzheimer”. Ze vertelde en zong, mede vanuit haar eigen ervaring met haar vader, die de ziekte op vrij jonge leeftijd doormaakte.

Klik hier om de lijst van deze 23 Roeselaarse organisaties te bekijken.

Dit alles moet bijdragen tot een correctere beeldvorming en een beter inzicht. Respect en begrip verlichten het leed van wie met dementie wordt geconfronteerd, ook als familie.

  • Meer informatie over dementie kan je ook vinden op deze website:  www.onthoumens.be