Het stadsbestuur van Roeselare wil een schietstand en een dojo(°) inplanten in de wijk De Ruiter. Hiermee slaat men twee vliegen in één klap: De politie krijgt een schietstand om te oefenen & onze lokale sportclubs die verdedigings- & vechtsporten beoefenen, kunnen in de Dojo terecht.

Ook de politiediensten van Riho kunnen zich in dezelfde Dojo verder bekwamen in deze zelfverdedigingstechnieken.

De stad zat onder andere samen met de politiezone Riho, waar ze heel enthousiast reageren op de komst van het nieuwe trainingscentrum. Want voor de schietoefeningen moeten de politieagenten nu nog naar Moeskroen waar een goede stand ligt.

Tussen de Iepersestraat en de Groenestraat op wijk De Ruiter start Roeselare in 2016 met de bouw van een nieuwe schietstand en een dojo, een gebouw waarin gevechtsporten worden beoefend.

Trainingscentrum: goede zaak voor de politie (Riho)

"Voor ons is de komst van de nieuwe moderne schietstand een serieuze verbetering" zegt commissaris Bart Deknudt in het Nieuwsblad. "Met de huidige situatie door de terreuraanslagen moeten onze mensen op scherp staan".  Doordat er in West-Vlaanderen weinig voorzieningen zijn voor politie tonen ook andere politiezones reeds interesse in het project.

Ook de Roeselaarse schuttersvereniging kan terecht in het nieuwe gebouw op De Ruiter. Hun huidige gebouwen in de Leopold III-laan zullen verdwijnen en maken daar plaats voor een woonzone.  

Een nieuwe Dojo voor de Roeselaarse sportclubs

De stad bouwt ook een dojo, een ruimte voor verdedigings- & gevechtsporten op De Ruiter. De zaal van vijftien meter op vijftien meter moet plaats bieden aan een zevental gevechtsclubs.

Schepen van sport José Debels : "Momenteel hebben we enkel aan het sportstadion in de Spanjestraat een ruimte waar gevechtclubs kunnen trainen. Met de nieuwe zaal vinden karateka's en judoka's een comfortabele trainingsplaats. Een serieuze verbetering voor onze Roeselaarse sportclubs."

De ingang naar de schietstand en de nieuwe dojo zou aan de Piljoenstraat komen. Het stadsbestuur overweegt om in de verdere toekomst ook een ingang langs de Iepersestraat aan te leggen.

De dojo zal door in het kader van training voor politieagenten gebruikt worden. Enkele keren per jaar moeten de politieagenten dergelijke training volgen. "We zullen de schiettrainingen en de trainingen rond geweldbeheersing en dergelijke kunnen bundelen op één locatie", zegt Deknudt. "Daardoor verliezen we ook veel minder tijd en kunnen de agenten indien nodig snel op interventie."

(°) Een dojo (道場) is een zaal waarin men oefent in Japanse zelfverdedigingskunsten of vechtsporten zoals jiujitsu, judo, karate en aikido of waarin zazen (een vorm van Japanse meditatie) beoefend wordt. (aldus Wikipedia)