Roeselare blijft een bijzonder aantrekkelijke centrumstad, waar het bevolkingscijfer verder blijft stijgen. Op 1 januari 2017 telde Roeselare in totaal 61.638 inwoners, een stijging van 697 inwoners ten opzichte van 1 januari 2016, waarbij er 390 meer vrouwen dan mannen zijn.

De bevolkingsdichtheid komt zo op 1031 inwoners per km².

Roeselare is ‘r voor alle leeftijden: van pasgeborenen tot eeuwelingen!

BEVOLKING : AANTAL MANNEN & VROUWEN
 

  • Aantal Mannen: 30.624
  • Aaantal Vrouwen :  31014

BEVOLKING PER DEELGEMEENTE

Als we naar de deelgemeenten kijken, zien we dat in 2016 de bevolking van Roeselare en Rumbeke is toegenomen met respectievelijk 461 en 253 inwoners en het bevolkingsaantal van Beveren gestegen is met 10 inwoners. In Oekene kende het inwonersaantal een lichte daling met 27 inwoners.

  • Roeselare:   39.831 inwoners
  • Rumbeke:    14.080  inwoners
  • Beveren:       6.014  inwoners
  • Oekene:        1.713  inwoners

 

BEVOLKING PER LEEFTIJD

  • De leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar, die de werkende bevolking omvat, is het best vertegenwoordigd met 36.102 mensen.
  • 12.291 inwoners zijn ouder dan 64 jaar. De honderdjarigen uit deze groep zijn met 6. 
  • De inwoners jonger dan 18 jaar vormen een groep van 11.853 personen.

GEZINNEN & ALLEENSTAANDEN

Op 1 januari 2017 telde Roeselare 27.409 gezinnen. Voor 8.555 gezinnen ging het om alleenstaanden. 

NATIONALITEIT

4.647 inwoners hebben een andere nationaliteit dan de Belgische. Ten opzichte van 2015 betekent dit een stijging van 574 inwoners. In 2016 vormden de Roemenen met 1.317 personen de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit. De grootste groepen vreemdelingen zijn van Europese oorsprong. De Polen en de Nederlanders volgden met respectievelijk 511 en 195. 

GEBOORTEN & HUWELIJKEN.

In 2016 werden in Roeselare 1.419 kinderen geboren waarvan 572 inwoners van Roeselare. Daarnaast overleden in 2016 1.086 mensen in Roeselare waarvan 512 ook inwoners waren van Roeselare.

Daarnaast werden in 2016 ook 2226 huwelijken afgesloten en werden 118 echtscheidingen geregistreerd. 280 koppels sloten in Roeselare een wettelijke samenlevingscontract af. 

KLIK HIER VOOR MEER GEDETAILLEERDE "ROESELAARSE CIJFERS"