Het bestaande warmtenet -dat wordt gevoed met warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval in de ovens van Mirom Roeselare- wordt fors uitgebreid. Roeselare is dé pionier inzake warmtenetten in Vlaanderen. Het systeem draait al 30 jaar, maar is nu nog maar een 15 kilometer lang. Binnenkort komt er zo'n 29 kilometer aan extra buizen bij, waarmee ze ruimschoots de gelijkaardige netwerken in Gent en Brugge overstijgen.

'Alles vertrekt uit onze verbrandingsoven, waar we 24 uur op 24 restafval verbranden en temperaturen tot 1.100 graden halen', zegt Burgemeester Luc Martens . Deze week bracht Vlaams minister van energie, Annemie Turtelboom een bezoek aan dit innoverend project. Ze was vol lof en was blij dat de stad haar kennis en ervaring wil delen met andere Vlaamse steden.

Koen Van Overberghe van Milieuzorg Roeselare en Menen (Mirom): "Via een ondergronds netwerk - dat zo'n 80 centimeter diep ligt - pompen we water van 180 graden naar onze klanten. Door de goed geïsoleerde buizen verliest het water onderweg nauwelijks warmte. Eén graad per kilometer, dat is het maximale verlies.' Een boiler hebben de gezinnen, scholen of andere instanties niet nodig. 'Alleen een klein bakje dat de warmte afneemt van ons systeem en zo hun centrale verwarming bevoorraadt. Het is tegelijk ook een teller, zodat we nadien kunnen factureren."

Het bestaande net wordt uitgebreid met leidingen dwars door het centrum tot aan de Ronde Kom en tot aan de nieuwe woonwijk die er zal komen in de Gitsestraat.

Daar sluit Eandis de 1.000 geplande woningen in Hooglede en Roeselare ook aan op het warmtenet. Voor de toekomstige bewoners is het voordeliger. De installatie is zuinig, bespaart ruimte en vergt weinig onderhoud. Het warme water komt via een warmte-eenheid de woning of het bedrijf binnen. Daar wordt het verspreid door het hele huis, net zoals dat bij een centrale verwarmingsketel gebeurt. In huis merk je dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt.

Minder uitstoot van 15.000 ton CO 2

Luc Martens: "Ook de campus van Sint-Idesbald en de site Schiervelde zullen aangesloten worden. De werken hiervoor starten deze zomer. 'Als nog maar een deel van het totale project gerealiseerd zal worden, zullen we al 15.000 ton CO 2 per jaar minder uitstoten, 'Tegen 2020 kunnen we zo in Roeselare de uitstoot met vier procent verminderen. Dat is een vijfde van de doelstelling binnen het Burgemeestersconvenant."

In het stadscentrum zullen vooral de grote verbruikers aangesloten worden. Voor de particulieren is het daar nog even wachten. Onder andere de VMS, het MSKA, de centra van het OCMW Roeselare en AZ Delta campus Brugsesteenweg zullen met restwarmte verwarmd worden. Ook de 190 appartementen en een tiental gezinswoningen van firma Matexi in het Noordpark worden aangesloten.

'Op termijn zullen er 1.250 woningen aangesloten zijn in Roeselare. Dat maakt de stad tot een van de pioniers op vlak van warmtenetten', zei Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom die de plannen kwam bekijken.

Mirom zal zes miljoen euro investeren in het uitbreiden van het warmtenet. Dat gaat ook gepaard met een campagne. De gebouwen die verwarmd worden met restwarmte zullen allemaal een sticker krijgen.

Het systeem zal de volgende jaren in nog veel meer steden toegepast worden. In Antwerpen zijn ze ook bezig met een groot project. Daar willen ze met de warmte van de havenbedrijven de volledige stad verwarmen. Verloren warmte wordt zo brandstof.' En dat zorgt voor een gigantische besparing. 'Alleen al met onze uitbreiding kunnen we jaarlijks vijf olympische zwembaden vol stookolie recupereren.

Klik op het krantenartikel uit "Het Nieuwsblad" hierboven om het vergroot te lezen