Asielzoekers die onlangs in Roeselare aankwamen, willen zo snel mogelijk Nederlands leren. Het normale cursusaanbod zit echter reeds met wachtlijsten.  Daarom wou het stadsbestuur ook een oplossing uitwerken voor de periode tussen de aankomst van de asielzoekers en de effectieve start van de officiële Nederlandse lessen.

Vrijwilligers leren basiswoordenschat aan

Het stadsbestuur is daarom op zoek gegaan naar vrijwilligers die een basiswoordenschat Nederlands kunnen aanleren aan deze asielzoekers in procedure. Gisteren werden de taallesse, voorgesteld door het 10-tal vrijwilligers. Zij zullen in de week van 18 januari, in groepjes, starten met het aanleren van een basiswoordenschat aan zo'n 50 asielzoekers.

Onlangs werd het aantal plaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief van Roeselare verhoogd met 40 plaatsen. Het lokaal opvanginitiatief zal dan ook 166 asielzoekers opvangen in de stad. Stilaan komen die asielzoekers aan.

Wie echter als asielzoeker in onze stad aankomt, krijgt door de wachtlijsten bij het reguliere circuit Nederlands als tweede taal, niet onmiddellijk de kans om te starten met lessen Nederlands. Heel wat asielzoekers zijn echter vragende partij om Nederlands te leren. Ze zijn dankbaar om gehuisvest te mogen worden in Roeselare, en vinden het dan ook maar hun plicht om zo snel mogelijk te integreren.

Deze acties kaderen in de actie "Roeselare Helpt" die in het najaar 2015 werd opgestart. De eerste reactie van de asielzoekers zijn erg positief. De asielzoekers branden van ongeduld om Nederlands te leren.

Ook lokaal CD&V-voorzitster Jannick De Poorter werkt mee als asielbuddy & lesgeefster. #ikbenWIJ