In Roeselare gaan vanaf januari de eerste volkstuintjes open: op de site "de Wallemeers" wordt 2.200 vierkante meter voorzien voor 25 gebruikers. Als de tuintjes een succes zijn, volgen ook andere wijken. Het stadsbestuur van Roeselare wil vanaf begin 2015 -in samenwerking met de lokale afdeling van TuinHier- werk maken van een eerste volkstuinsite op de site Wallemeers. Op maandag 8 september nodigen de stad en TuinHier alle geïnteresseerden uit voor een infoavond. 

Volkstuinieren is bij ons in Roeselare nog geen traditie. Maar daar kan binnenkort dus wel verandering in komen. De stad wil in eerste instantie Wallemeers ombouwen tot een groepstuin. In de wallemeers bevinden zich al een buurthuis, speelplein en tennisvelden, maar achteraan ligt een braak stuk grond. Dat was ooit een voetbalpleintje. Binnenkort komt daar dus een groentetuin. Om deze volkstuin op te starten wordt de hulp ingeschakeld van TuinHier. De eerste volkstuin van de stad moet ruimte bieden aan 25 gebruikers. Die zullen kunnen tuinieren in een gezamenlijke tuin met bloemen, fruit, bessen en serre, en krijgen ook een individueel perceel toegewezen.

Informatieavond rond de volkstuintjes

  • Maandag 8 september 2014
  • De infosessie start om 20 uur
  • In zaal Rolarius op het stadhuis
  • Geïnteresseerden kunnen zich er meteen ook registeren

Marc Nevens, een gevestigde waarde bij vzw TuinHier, zal de aanwezigen informeren over volkstuinieren. Je komt er ook alles te weten over de LETS-moestuingroep die actief is in Roeselare. Tijdens dit moment zullen de aanwezigen de plannen zien voor de site Wallemeers.  

Volkstuintjes verbinden mensen met elkaar & met de buurt

Schepen Filiep Bouckenooghe: "'Studies tonen aan dat hier een nood is aan volkstuintjes. Roeselare is een van de weinige steden waar nog geen gedeelde tuinen zijn. Bovendien zitten het tuinieren en de ecologische beweging in de lift. Dat merk je bijvoorbeeld op televisie met programma's en rubrieken over daktuinen, moestuinen of minituinen".

CD&V Roeselare steunt volop dit initiatief. Want naast het puur tuinieren is er natuurlijk ook het sociale aspect. Door het tuinieren worden contacten gelegd & de buurt versterkt. Volkstuintjes verbinden mensen met elkaar & met de buurt. 

Burgemeester Luc Martens : "We nemen ons bestuursakkoord ernstig: mensen samenbrengen, de band met de natuur versterken, de stad vergroeien... De volkstuintjes die we ter beschikking stellen kunnen daartoe bijdragen. Nu doen we alvast een eerste stap. Er volgen er nog". 

Op de Wallemeers is plaats voor 25 tuiniers. Als de vraag groter is dan het aanbod, worden deelnemers geselecteerd op basis van de nabijheid van hun woning bij de volkstuin en van de buitenoppervlakte die ze thuis ter beschikking hebben. Maandag 8 september is er een eerste infoavond. Geïnteresseerden kunnen zich meteen melden. Vanaf 1 januari 2015 zullen de contracten ingaan en voorjaar volgend jaar kan er dan gewerkt worden in de tuin. Als het concept aanslaat, volgen ook andere wijken.