Op uitnodiging van Bart Wenes, voorzitter van de Roeselaarse gemeenteraad, brachten een 20-tal leden van de gemeenteraad en het schepencollege een bezoek aan de Trax-site. Een geslaagd initiatief dat aantoonde dat de werkzaamheden mooi op schema zitten. Men kreeg vooral ook een goed beeld van hoe de ganse ruimte zal evolueren naar een plaats voor ontmoetingen, creatie en beleving.

Onze bevoegde  Schepen Nathalie Muylle was de ideale gids om met de groep raadsleden een plaatsbezoek te brengen op deTrax-site. Zo kreeg men een concreet beeld van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en van de nog vele uit te voeren werken. 


Bart Wenes : "Op zittingen van de gemeenteraad of commissies werden de werken reeds eerder toegelicht. Maandag aanstaande komt het opnieuw aan bod op de komende gemeenteraad. Maar we achtten het wenselijk om de praktische uitvoeringen van het dossier 'op de werk-werfvloer' ook ter plaatse mee op te volgen. Dit maakt het ganse project voor ons nog bevattelijker."

Stad Roeselare wil door de ombouw van de vroegere GLS -site een oplossing bieden aan de noden van de Roeselaarse verenigingen & een aantal (stads)diensten. Ontwerper NERO ontwikkelde een vlekkenplan waarbij hij de verschillende mogelijkheden weergaf van deze GLS, thans TRAX-site. De voorziene optimalisatie van de ruimtes zal verschillende functies verenigen :  als creatie, beleving en deze van ontmoetingsplaats .

Op basis van een vlekkenplan werd een uitvoeringsdossier (plannen en bestekken) opgemaakt waarbij prioriteit is gegeven aan de polyvalente zaal. Aan de Gemeenteraad wordt nu de voorwaarden voorgelegd (en de keuze van de wijze van gunnen) van het ontwerp voor deze polyvalente zaal en de eerste inrichting van de buitenruimte onder de luifel.

Voorkomen van mogelijke geluidsoverlast

Bij de realisatie van de zaal wordt bijzondere aandacht geschonken aan de akoestische eisen in het kader van de organisatie van fuiven en live optredens, zo is tevens een bijkomende bouwakoestische studie voorzien door een erkend geluidsdeskundige. Nathalie Muylle : "Om de ongerustheid van de omwonenden over mogelijke geluidsoverlast te ontzenuwen, wordt het gebouw extra geïsoleerd".