Ook de Roeselaarse CD&V-vrouwen waren afgelopen zaterdag in Brussel om de 40ste verjaardag van Vrouw & Maatschappij te vieren.

De vooruitgang die we de voorbije veertig jaar geboekt hebben is enorm, zowel intern als daarbuiten’, zegt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. ‘De legende wil dat het eerste vergaderlokaal van Vrouw & Maatschappij een oude badkamer was. Er werd toen vergaderd op een toiletpot. Vrouwen moesten vechten om gehoord te worden’.

Onder impuls van Miet Smet, die vanuit de coulissen op steun kon rekenen van Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene, kon de vrouwenbeweging zich verankeren en op steeds meer respect rekenen. ‘We hebben een vaste plaats verworven aan de onderhandelingstafel en in de lijstvormingscomité’s. En onder impuls van V&M lanceerde CD&V heel wat voorstellen die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen ten goede kwam’, aldus Els Van Hoof. ‘V&M is de brandstof die de motor van CD&V doet draaien. Zowel onder onze bestaande kiezers als bij de nieuwe kiezers zijn vrouwen opvallend in de meerderheid, zo blijkt uit recent onderzoek’.

Tijdens de viering werd via een animatiefilm een trip gemaakt doorheen onze geschiedenis. Miet Smet, Trees Merckx en Kathleen Malfliet blikten terug & zagen wat er veranderd is én wat er nog kan en moet veranderen op vlak van gelijke kansen. Klik hier hieronder om het 'jubileum-filmpje' te bekijken.

Als we terugblikken op 40 jaar genderongelijkheid, dan zien we situaties die we ons vandaag zelfs niet meer kunnen voorstellen’, vertelt Jannick De Poorter, voorzitster van Vrouw & Maatschappij uit Roeselare.  ‘In 1974 zetelden er amper 5,6% vrouwen in het parlement. In 1970 verdienden vrouwen gemiddeld 43% minder dan mannen. Tot 1971 konden ze ontslagen worden omdat ze zwanger waren of trouwden. En wist u dat pas sinds 1989 verkrachting binnen het huwelijk strafbaar is? Dat partnergeweld pas sinds 1998 erkend wordt als misdrijf?’ Deze wantoestanden hebben we gelukkig een halt toe kunnen roepen. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. De loon- en loopbaankloof, geweld op vrouwen, de moeilijke combinatie tussen gezin en arbeid, de financiële druk op éénoudergezinnen: het blijven thema’s waar vrouwen vandaag hun slaap voor laten. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelden wij het ideeënplatform “V&M 40+”.

Een aantal gedurfde voorstellen zijn een quotum van minstens 40% vrouwen in de regeringen en streefcijfers voor samenstelling van kabinetten. En een bonus voor gezinnen waar beide ouders evenveel ouderschapsverlof opnemen. Ook een pensioensplit, die de pensioenrechten binnen een koppel eerlijk verdeelt. En de verplichting om voor gehuwden en wettelijk samenwonenden een compensatieregeling te treffen voor de partner die tijdelijk minder gaat werken. ‘Dat er nog zoveel op de agenda staat, geeft ons de nodige energie om ook de komende jaren volle gas vooruit te gaan. Onder onze mandatarissen bevinden zich echte topvrouwen. Denk aan Marianne Thyssen, de eerste vrouwelijke Eurocommissaris van ons land. Maar ook op andere niveaus barst het van vrouwelijk politiek talent’, zegt Els Van Hoof. ‘Dat we al veertig jaar strijden voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen is iets waar we als Vrouw & Maatschappij terecht heel fier op zijn. Toch zijn we nog maar pas begonnen. Het leven begint bij veertig!’.

Bekijk hieronder de foto's van de feestviering: