In de gemeenteraad van november vroeg CD&V-gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem om met onze stad mee te doen aan de campagne "Tournée Minérale". De Roeselaarse schepen Nathalie Muylle is één van de bekende Roeselaarenaars die deelneemt aan Tournée Minérale.  Ze vindt het zeer belangrijk dat de alcoholproblematiek meer bespreekbaar wordt en hoopt bovendien dat deze Tournée Minérale-maand de aanzet is voor nog meer politieke bewustwording en maatregelen.

"Als stadsbestuur hebben wij zeker een informatieve rol te spelen.  Wij moeten - net als alle overheden in dit land - ons preventiebeleid voortdurend toelichten en de mensen laten nadenken over hun alcoholgebruik."  

Stad Roeselare trakteert in februari op Tournée Minérale en roept inwoners op om een maand lang geen alcohol te drinken. De deelname aan deze campagne kadert in haar gezonde-gemeente-beleid. Samen met een aantal bekende Roeselarenaars gooit ze de handdoek in de ring. Wie doet mee?  

Vrouw & Maatschappij Roeselare
doet mee aan "Tournee Minérale"

Sharon Linclau , voorzitter Vrouw & Maatschappij Roeselare : "Bij het bestuur van V&M Roeselare werd al snel beslist dat we zouden meedoen met Tournée Minérale in de maand februari.  We willen ook andere mensen warm maken om hieraan mee te doen om op die manier de problematiek onder de aandacht te brengen. Bewust omgaan met alcoholhoudende dranken, daar ligt bij ons de nadruk.  Nu en dan een aperitiefje, wijntje, biertje kan… maar in beperkte hoeveelheid en het kan evenzeer  zonder. Na afloop van Tournée Minérale zal er terug een wijntje gedronken worden bij ons, maar met mate!”

Nathalie Muylle: "Het grootste alcoholgebruik nu vinden we bij mensen tussen de 30 en de 60 jaar.  Een hele groep drinkt dagelijks en dat bepaalt zelfs hun functioneren in de maatschappij.  Men komt thuis, blaast even uit in de zetel met... een glaasje wijn of een pintje.  's Avonds bij de televisie drinkt men opnieuw een glas.  Alle goede dingen in het leven vieren we met een glas alcohol: een verjaardag, we wensen elkaar een goede gezondheid in het nieuwe jaar met een glas alcohol.  Is dit problematisch drinken? Misschien niet maar men moet toch opletten dat het er niet van komt.  Nu hebben meer dan een miljoen mensen in België een problematisch alcoholgedrag.  Dat is een gedrag dat invloed heeft op gezondheidsvlak, familiaal vlak als economisch vlak.  Familiaal geweld, langdurige afwezigheid op de werkvloer, problemen op het werk, dat zijn maar enkele gevolgen van problematisch alcoholgebruik."

Kamerlid Nathalie Muylle : op weg naar Tournée Finale?

"Ik hoop dat alle politici op dezelfde lijn geraken om deze problematiek ook daadwerkijk aan te pakken.  Het zou een goede zaak zijn om al onmiddelijk in de eerstelijnshulp gekwalificeerde mensen naast huisdokters te hebben die een screening kunnen doen of een doorverwijzing organiseren naar professionele hulpverlenders.  Dat betekent natuurlijk dat er immens veel hulpverleners zullen moeten bijkomen.  En de volgende stap zou dan moeten zijn dat die hulpverlening ook voor een stuk terugbetaalbaar is.  Ik ben dus zeer tevreden dat Tournée Minérale er komt en ik hoop echt dat dit na februari uitmondt in een Tournée Finale." , aldus Kamerlid Nathalie Muylle

Meer info over deze actie : www.tourneeminerale.be