Vandaag overleed voormalig premier Wilfried Martens op 77-jarige leeftijd, Op deze droevige dag wil CD&V hulde brengen aan een absoluut christendemocratisch boegbeeld, dat tijdens de naoorlogse periode een blijvende stempel op Vlaanderen, België en Europa heeft gedrukt. Martens bouwde een indrukwekkende carrière uit, die meer dan 50 jaar politieke geschiedenis omspant.

De eerste signalen waren er al vroeg. Martens maakte deel uit van het zogenaamde ‘wonderbureau’ van de CVP-Jongeren in de jaren ’60. Samen met o.a. Miet Smet en Jean-Luc Dehaene gingen ze onversaagd in tegen de gevestigde partijorde.

Na zijn passage bij de jongeren, werd Wilfried Martens meteen voorzitter van de toenmalige CVP. Hij zou de partij leiden van 1972 tot 1979. Als overtuigde federalist is hij een groot pleitbezorger van sterke autonomie voor Vlaanderen. De staatshervorming zal ook tijdens zijn premierschap een rode draad blijven. Martens was de drijvende kracht achter de staatshervormingen van 1980 en 1988.

Wilfried Martens zal bij een groot deel van de Vlamingen onlosmakelijk verbonden blijven met dat premierschap. Als langst zetelende eerste minister van de moderne geschiedenis, zou hij in totaal 9 Belgische regeringen leiden. Het zijn regeringen die het sociaal-economische herstel inzetten na de zware economische crisis van de jaren ‘70.

Na zijn afscheid als premier in 1992 bouwde Wilfried Martens een indrukwekkende Europese carrière uit. Als voorzitter bouwde hij de Europese Volkspartij uit tot grootste fractie in het Europees Parlement. Zowel de Europese president Herman Van Rompuy als de voorzitter van de Europese Commissie Herman Barosso, behoren tot de EVP.

Ook in de vaderlandse politiek bleven de capaciteiten van Wilfried Martens als premier gewaardeerd. In 2008 en 2009 kreeg hij twee keer een Koninklijke opdracht om de overgang naar een nieuwe regering in goede banen te leiden. Een opdracht die hij twee keer met succes afrondde.

Maar meer nog dan zijn indrukwekkende carrière zal zijn engagement ons bijblijven. Een engagement dat inspireerde en anderen aanzette tot actie.

In 2006 verscheen de biografie van Martens, getiteld ‘Luctor et emergo’. Of in het Nederlands: ‘ik worstel en kom boven’. Ook in de laatste strijd, tegen zijn ziekte, heeft hij tot het laatste moment geworsteld. Ditmaal echter zonder het verhoopte resultaat.Wij wensen zijn naaste omgeving en in het bijzonder zijn vrouw Miet Smet en zijn kinderen onze diepste blijken van medeleven aan.

 

CD&V Roeselare

 Je kan het online-rouwregister tekenen, door hier te klikken