Met ongeloof heeft CD&V vandaag het overlijden van voormalig eerste minister en christendemocratisch boegbeeld Jean-Luc Dehaene vernomen. Dehaene was op vakantie in Frankrijk met zijn echtgenote en vrienden. Ten gevolge van een val is hij daar overleden. 

 

CD&V Roeselare biedt de familie onze diepste blijken van medeleven aan.

Jean-Luc Dehaene was werkelijk uniek. In alle opzichten: als politicus en als mens

De prestaties van de politicus zijn bekend: hij is de architect van verschillende staatshervormingen, leidde ons land door economische en politieke crisissen, smeedde regeringen in moeilijke omstandigheden, saneerde de overheidsfinanciën en gidste ons land naar de euro, om maar enkele van zijn realisaties te noemen. Weinig mensen waren zozeer staatsman, weinig mensen kunnen aan zijn palmares tippen. Samen met Wilfried Martens was hij de grootste politicus van de voorbije generaties. Ons land heeft veel goede redenen om Jean-Luc dankbaar te zijn.

Na zijn premierschap koos hij voluit voor Europa. Als ondervoorzitter van de Europese conventie schreef hij mee aan de toekomst van de EU. Ook in het Europees parlement onderscheidde hij zich met zijn brede visie op Europa.

Maar meer nog dan de politicus, zal de mens ons bijblijven. Jean-Luc deed niet aan politiek voor zichzelf. Mensen stonden bij hem voorop, als christendemocraat in hart en nieren. Elke hervorming, elke beleidsdaad, was erop gericht om de toekomst te vrijwaren. Hervormen om te verbeteren, altijd realistisch, maar ook altijd gedreven door een ideaal.

Het afscheid van Jean-Luc valt zwaar, maar de dankbaarheid is groot.

 

C.V.  JEAN-LUC DEHAENE : EEN GROOT STAATSMAN

Diploma

Licentiaat in de Rechten en Economie, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix en Katholieke Universiteit Leuven

Beroepsactiviteiten

1963-1967: Verbondscommissaris voor het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts

1965-1972: Medewerker Studiedienst van het ACW
 

Politiek

CVP-Jongeren

1967-1971 - Nationaal Ondervoorzitter van de C.V.P.-Jongeren

Sinds 1972 - Lid van het National C.V.P.-Bureau

1977-1981 - C.V.P.-Voorzitter van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Kabinetsmedewerker

1972-1973 - Adviseur bij het Kabinet van Openbare Werken (Minister Jos De Saeger)

1973-1974 - Adviseur bij het Kabinet van Volksgezondheid (Minister Jos De Saeger)

1974-1977 - Adviseur en daarna Kabinetschef bij het Kabinet van Economische Zaken (Ministers Oleffe en Herman)

1977-1978 - Kabinetschef bij de Minister van Vlaamse Aangelegenheden (Mevrouw Rika De Backer-Van Ocken)

1979-1981 - Kabinetschef bij de Eerste Minister (Wilfried Martens)

1981 - Kabinetschef bij de Minister van Institutionele Hervormingen (Minister Jos Chabert)

Regeringsperiode

1981-1988 - Minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen

1988-1992 - Vice-eersteminister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen

1992-1995 - Eerste Minister (Dehaene I)

1995-1999 - Eerste Minister (Dehaene II)

1999-2000 - Senator

2000-2007 - Burgemeester van Vilvoorde (tot 1 augustus 2007)

2004-2014 - Europees parlementslid

Eretitels

1999 - Minister van staat

2000 - Doctor Honoris Causa (Katholieke Universiteit Leuven)

2002 - Grootkruis in de Kroonorde