In de 2de fase van de herinrichtingswerken van de Westlaan werden onder andere rioleringswerken in de Zwarte Leeuwstraat uitgevoerd. Deze werken zitten goed op schema. De aannemer voorziet om de 2de week van oktober de rioleringswerken in de Westlaan, tussen de Mandel en het kruispunt met de Weststraat te kunnen aanvatten. Het kruispunt met de Weststraat, wordt momenteel nog niet onderbroken; dat gebeurt in een latere fase.

Deze werken in de Westlaan zullen, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, tot april 2015 duren.

De Westlaan wordt aan de kant van de Zwarte Leeuwstraat als werfzone ingericht. Fietsers kunnen in beide richtingen fietsen op een fietsstrook langs de werfzone. Voor het autoverkeer wordt bij de werfzone éénrichtingsverkeer in de richting van de rotonde Spillebad ingevoerd. Voor en na de werfzone blijft verkeer in de twee richtingen van toepassing. De afslag naar de Sint-Sebastiaansstraat blijft open tot de rioleringswerken het kruispunt bereiken. Dan wordt ook de doorsteek naar deze zijstraat afgesloten.

Om de hinder voor buurtbewoners en ondernemingen te beperken, wordt een aantal doorsteken in de werfzone voorzien. De bewoners, die in de werfzone gelegen zijn, mogen hun huisvuil aan het begin en einde van de werfzone plaatsen.

Ten gevolge van deze werken werd een aantal maatregelen genomen om de bomen in het Sint-Sebastiaanspark te beschermen. Van 3 beuken en 1 plataan wordt de stam beschermd en blootliggende wortels afgedekt en vochtig gehouden. Deze bomen zijn elk tussen de 70 en 80 jaar oud en de geschatte waarde bedraagt 39 000 euro. Om uitlaatgassen in de richting van de bomen te beperken, waakt de aannemer erover dat machines niet nodeloos draaien en wordt een stroomgenerator naast de elektriciteitscabine, op maximale afstand van de bomen, gezet.

De bewoners, die in de werfzone gelegen zijn, mogen hun huisvuil aan het begin en einde van de werfzone plaatsen. De werken in dit vak zullen ongeveer tot april 2015 duren (onder voorbehoud van goede weersomstandigheden).