Op vraag van CD&V-gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem zal Roeselare meestappen in de campagne Tournée Minérale.

De campagne roept alle Belgen op om in februari alcohol af te zweren. "Dat moet ons doen inzien hoe gemakkelijk we onder normale omstandigheden een glas drinken, uit gewoonte, en ons meer bewust maken van ons drinkgedrag", aldus Vanzieleghem. "Dit lijkt me een zeer krachtig instrument, zeker net na de eindejaarsperiode. Met schepen Nathalie Muylle hebben we al een ambassadeur, maar ik roep alle raadsleden op om zich ook te registreren voor de actie."

Alcohol drinken is heel normaal geworden, een sociaal aanvaarde gewoonte. Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, na de vergadering, voor de tv, voor velen maakt het deel uit van de (dagelijkse) routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden.

Alcohol doet het risico op verschillende kankers toenemen: mond- en keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever, maag, borstkanker ,dikke darm en endeldarmkanker. Daarnaast kan alcohol onder meer leiden tot slaap- en geheugenproblemen en verslaving

Het alcoholgebruik neemt toe en de cijfers liegen er niet om en wijzen zelf uit dat het niet enkel problematisch is bij jongeren.
Tijdens de voorbije jaren blijkt het percentage dagelijkse drinkers in de leeftijdsgroep 65+ steeds toe te nemen. Ongeveer 1 op 4 van alle Vlamingen tussen 55 en 75 jaar drinkt dagelijks alcohol. Zo blijkt uit de cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Tien jaar geleden was dit nog maar 1 op 8. De leeftijdsgroep 55-65 jaar drinkt het meest problematisch van alle leeftijdsgroepen: 15,6% van de mannen drinkt wekelijks meer dan 21 glazen per week en 9,2% van de vrouwen drinkt meer dan 14 glazen per week.

Deze percentages zijn hoger dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Hoe hoger het opleidingsniveau en het inkomensniveau van personen van 55 jaar en ouder, hoe hoger het percentage dagelijkse drinkers. Ook het aantal 'zware drinkers' (minstens 1 keer per week 6 glazen op één dag drinken) neemt toe. Het aandeel van drinkende vrouwen 65+ wordt ook groter.

Een oproep tot meer sensibilisering en bewustwording van deze problematiek is meer dan nodig.

De campagne Tournée Minérale speelt hierop in.  “Tournéé Minérale” is een initiatief van de Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en met ondersteuning van het Logo. De actie roept alle Belgen op om in februari 2017 alcohol af te zweren. Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen ondersteunt de actie.

Een maand zonder alcohol moet ons doen inzien hoe makkelijk we onder normale omstandigheden een glas drinken, uit gewoonte, moet ons meer bewust maken van ons drinkgedrag. Onderzoek in het buitenland, waar dergelijke campagnes al langer bestaan, heeft uitgewezen dat deelnemers zelfs een tijd na de actie nog steeds minder drinken.

Andere voordelen zijn een betere nachtrust, fitter gevoel. Na een maand zonder alcohol waren de bloeddruk en cholesterol van de deelnemers beduidend lager. Bovendien verminderde het risico op leverschade (-12,5 procent) en diabetes (-28 procent). Vier weken zonder alcohol bleek tot slot voordelig voor het gewicht.

Daarom vroeg Ria Vanzieleghem afgelopen maandag om ons als stad bereid te engageren om onze inwoners aan te moedigen om samen deze uitdaging aan te gaan en de link om zich te registreren bekend te maken aan onze bewoners via verschillende kanalen.  Schepen Filiep Bouckenooghe liet weten dat Roeselare graag meestapt in de campagne Tournée Minérale.

Meer info over deze actie : www.tourneeminerale.be