"Roeselare is een levendige stad waar altijd wat te beleven valt en dit op diverse terreinen",  aldus Ria Vanzieleghem (CD&V). "Een voorbeeld hiervan is dat er op vlak van kunstbeleving heel wat creatieve initiatieven ontstaan van onderuit of vanuit een samenwerkingsverband met verschillende partners die tot verbluffende resultaten leiden. Denken we maar aan het lopende project The Green Line met de Directeurswoning als kloppend hart binnen dit traject.

Binnen dit verhaal stelde raadslid Ria Vanzieleghem een vraag over Galerie Blomme. "Ik stel vast dat dit pand soms leegstaat. Is er nog voldoende interesse om in deze galerij tentoon te stellen of met andere woorden hoe zit het met de bezettingsgraad? Wat onderneemt men vanuit de stad om deze mooi gelegen locatie laagdrempelig en aantrekkelijk te houden voor geïnteresseerde kunstenaars en passanten”.

"Galerij Blomme wordt ong.275 dagen per jaar gebruikt. Wat neerkomt op 75 procent van de tijd er een expositie is. Het is een pand met een uitstekende locatie met rechtstreeks contact met de mogelijke bezoeker", verduidelijkt schepen Bart Wenes. "De directeurswoning waar momenteel professionele kunstenaars tentoonstellen doet ons nadenken over de invulling van galerij Blomme.".

Momenteel is er een jury die aan de hand van een aantal beoordelingscriteria beslist welke tentoonstellingen op deze locatie kunnen plaats vinden.
Vanuit het beleid wil men evolueren naar een adviesorgaan dat ondersteunend werkt voor potentiële kandidaten.

Schepen van Cultuur Bart Wenes: "We wijzigen van een beoordelingsorgaan naar een adviesorgaan om zo te stijgen tot tegen de 100 procent bezetting. We gaan ook prioriteit geven aan kunstenaars, workshops, kunst in wording, enz."

Met deze nieuwe aanpak willen we drempelverlagend werken en de aantrekkingskracht van galerij Blomme verhogen.

Na aftoetsing in de cultuurraad zal deze vernieuwde visie concreet uitgewerkt worden