Stad Roeselare heeft beslist om kandidaat(ver)bouwers een renteloze energielening aan te bieden. Met deze beslissing wil Roeselare haar burgers aanmoedigen om te investeren in energiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen. 2018 is het jaar van de laatste kans voor wie in een eigen woning, huurwoning woont of eigenaar is van een huurwoning in Roeselare. 

Klimaatswitch #VANRSL

Verbouwingswerken moeten aan steeds meer eisen voldoen, de energienormen worden strenger en werken kost geld. De positieve kant van die investeringen is dat die de energiefactuur van de bewoners verminderen. Maar niet alleen de burger vaart er wel bij. Het betekent ook dat de CO2-uitstoot naar beneden gaat en dat is goed voor het behalen van de doelstellingen binnen het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat stad Roeselare ondertekende.

Stad en inwoners maken samen de Klimaatswitch #VANRSL.

Roeselare helpt

Stad Roeselare wil haar inwoners over de streep trekken om te investeren in zuinige energiemaatregelen. Daarvoor biedt ze samen met WVI een renteloze energielening aan.

Met de energielening kunnen werken gefinancierd worden die een woning of nieuwbouw energiezuiniger maken zoals het isoleren van de woning, het voorzien van een zonneboiler, zonnepanelen, enz.

Stad Roeselare wil kandidaat(ver)bouwers maximaal aanmoedigen en ondersteunen om energiemaatregelen te nemen in hun woningen. Daarom maakt de Stad Roeselare via een tussenkomst de energielening renteloos en reserveert hiervoor een kredietportefeuille van maximum 2 000 000 euro bij de WVI om de energiefactuur van de Roeselarenaar te verminderen. De maatregel geldt tot eind 2018 en is  beperkt in aantal leningen voor haar inwoners tot een 200-tal dossiers.

Het is nu of nooit

2018 is het laatste jaar dat particulieren een beroep kunnen doen op een energielening. Vanaf 2019 komen enkel nog sociale doelgroepen, niet-commerciële verenigingen en coöperatieve vennootschappen in aanmerking voor een energielening. 

Interesse in een renteloze energielening voor energiezuinige renovatiewerken of bouwwerken? Contacteer WVI voor verdere inlichtingen of voor de aanvraag van de renteloze energielening. Intekenen kan van 1 februari tot en met 30 november 2018.


WVI | Baron Ruzettelaan 35 | 8310 Brugge  050 36 71 71 | www.wvi.be | energie@wvi.be