Roeselare werkte de voorbije jaren mee aan het Europees project ‘sociale innovatie – instandhouding klein religieus erfgoed’. Het project had als doel klein religieus erfgoed in
Vlaanderen en Nederland te onderhouden en dit beter bekend te maken bij het grote publiek. Onder de noemer ‘klein religieus erfgoed’ vallen graftekens, kruisen, kapellen, heiligenbeelden, en dergelijke, die van lokaal, cultureel of historisch belang zijn.

In Roeselare werden 86 belangrijke grafmonumenten aangepakt op de oude stedelijke begraafplaats (Blekerijstraat) en op de begraafplaats in Beveren. De gerenoveerde graven zijn aangeduid met een herkenningsbordje.

Hiervoor richtte sociale werkplaats De Lochting vzw een renovatieploeg op. De stad organiseerde een beperkt vormingsaanbod om de medewerkers van de sociale werkplaats
onderhoudstechnieken aan grafzerken aan te leren, zoals handmatig reinigen, ontmantelen en terug opbouwen van zerken met het nodige opvoeg- en metselwerk. Er was ook speciale aandacht voor het (her)verven van de inscriptie op het grafmonument en de omgevingsbeplanting. De opdracht werd gerealiseerd met duurzame en milieuvriendelijke materialen. Stukken van verwijderde grafmonumenten werden ook optimaal hergebruikt.

Voortaan beschikt De Lochting vzw over de expertise om onderhoudswerken en renovaties allerhande, correct en duurzaam uit te voeren aan en rondom grafzerken. De vzw biedt deze diensten ook aan andere gemeentebesturen en particulieren aan.

Samen met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR werd cultuurhistorische informatie verzameld over die 86 opgewaardeerde grafmonumenten. Deze info werd verzameld in een databank en is online consulteerbaar via www.versteendegetuigenissen.be

Stad Roeselare spendeerde 148 000 euro aan personeelsinzet en uitbesteding van opdrachten om dit project te realiseren, gespreid over de periode april 2010 tot september 2013. Na evaluatie en controle betaalt Europa hiervan de helft terug.

Hieronder een voor en na foto van een grafmonument op de oude stedelijke begraafplaats