Vrijdag laatstleden mocht ik van het OCMW-bestuur het antwoord ontvangen op mijn schriftelijke vraag van 12 september 2011 betreffende het rendement van de investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen op de woonzorgcentra De Zilverberg en De Waterdam van het OCMW Roeselare.
korte historiek en aanleiding
Reeds van bij de presentatie van de eerste concrete plannen in 2007 voor de oprichting van het woonzorgcentrum De Zilverberg en de herconditionering van het toenmalige rusthuis Ten Hove mocht ik vanuit de idee van duurzaam energieverbruik binnen de OCMW-raad pleiten voor de realisatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op de beide (ver)nieuwbouwprojecten. Aangezien dit niet voorzien was in de oorspronkelijke bouwplannen van de aangestelde architecten, werd dit vooreerst op zijn haalbaarheid onderzocht door de dienst Facilities.
Dit intern haalbaarheidsonderzoek was de aanleiding voor de principebeslissing van de OCMW-raad van februari 2009 om effectief over te gaan tot de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op zowel De Zilverberg als het huidige De Waterdam. De opdracht werd in zitting van 15 juli 2009 toegewezen aan de firma A. Maes & Zoon NV voor een bedrag van € 369.840,92 (exclusief BTW).
Eind 2009 waren beide installaties effectief in werking, nog net op tijd om te kunnen genieten van de groene stroomcertificaten aan 450€/1000kWh.
antwoord op mijn schriftelijke vraag naar het rendement
Uit het antwoord van 7/10/2011 op mijn schriftelijke vraag in dat verband blijkt inmiddels dat deze installaties volgend rendement gaven (cijfers gekend tot eind augustus 2011):
De panelen op De Waterdam leverden 12.000kWh op en deze op De Zilverberg 104.000kWh. De productie van de installatie op De Waterdam is lager dan de productie van de installatie op De Zilverberg om volgende redenen:
1. De installatie van De Waterdam is veel kleiner dan de installatie van De Zilverberg. Op het dak van De Waterdam staan 126 panelen terwijl op De Zilverberg 490 panelen staan van hetzelfde type.
2. De installatie van De Waterdam werkt nog niet optimaal zolang de schouwdelen, die zich nu nog op het dak bevinden, niet verwijderd zijn. Een aantal van deze schouwen werpen immers schaduw op de panelen waardoor het rendement van het circuit waartoe dit paneel behoort sterk vermindert. De verwijdering van deze schouwdelen is voorzien in het lopende project herconditionering van De Waterdam.

Het financieel voordeel tengevolge van deze installaties is bijgevolg:
1. Vermindering in aangekochte en dus betaalde kWh (korting op de energiefactuur). De kostprijs per kWh bedraagt ongeveer 10 eurocent. Voor De Waterdam betekent dit dat er ongeveer 1.200€ minder betaald werd voor het energieverbruik. Voor De Zilverberg is dit ongeveer 10.400€. Samen dus goed voor een korting op de energiefactuur van € 11.600.
2. Opbrengst van de groene stroomcertificaten. Naast het lager verbruik van aangekochte kWh kunnen we ook rekenen op de opbrengst van de verkoop van deze certificaten. Per 1.000 kWh krijgen we een certificaat ter waarde van 450€. Concreet betekent dit een opbrengst van 5.400€ voor De Waterdam en een opbrengst van liefst 46.800€ voor De Zilverberg. De gezamenlijke opbrengt van de groene stroomcertificaten bedraagt dus € 52.200.
besluit: investering in duurzame energie blijkt te renderen
Na 20 maand effectieve werking mogen we dus concluderen dat de investering in fotovoltaïsche zonnepanelen op de twee woonzorgcentra van het OCMW Roeselare blijkt te renderen: de totale opbrengst bedraagt inmiddels € 63.800 of een kleine € 3.200 per maand. Dat is afgerond al 15% van de gedane investeringskost die teruggewonnen is.
Het is een resultaat dat naar de toekomst alleen maar kan verbeteren. Zeker voor De Zilverberg kan er vandaag reeds gesproken worden van een goede return van de investering (€ 57.200). Na de werken voor de herconditionering van De Waterdam zal de fotovoltaïsche installatie ook daar echter geoptimaliseerd kunnen worden (verwijderen van schouwelementen met schaduwinslag).
Met haar investering in deze fotovoltaïsche zonnepanelen heeft het OCMW Roeselare bijgevolg ten volle haar voorbeeldfunctie opgenomen in het duurzaam omgaan met het energieverbruik.

 

Sven De Meulenaere