Eind maart 2014 sloot het recyclagepark (Repa) van Rumbeke tijdelijk zijn deuren voor omvormingswerken.  Naast een uitbreiding van het park werden ook voorbereidingen getroffen voor de invoering van diftar.  Zo werden onder andere weegbruggen, slagbomen en een registratiesysteem geïnstalleerd.


Op 6 oktober gaat Repa Rumbeke weer open. Voorlopig wordt nog niet gewogen. Voor brandbaar grof vuil bestemd voor de perscontainer hanteert men de tarieflijst die ook voor Repa Roeselare geldt.

Bezoekers hebben hun eID nodig om binnen te komen in Repa Rumbeke. De openingstijden van het recyclagepark Rumbeke zijn zoals voorheen:

  • van maandag tot en met vrijdag: van 14 tot 18 uur
  • op zaterdag: van 9 tot 12 uur & van 14 tot 17 uur

Met de heropening van Repa Rumbeke starten aanpassingswerken in Repa Roeselare zodat ook daar later Diftar kan worden ingevoerd.  Repa Roeselare blijft open tijdens de werken en stelt alles in het werk om de hinder zo laag mogelijk te houden.  De werken duren tot 1 december 2014.

Vanaf 6 oktober gelden in Repa Roeselare de vroegere openingstijden:

  • van maandag tot en met vrijdag: van 14 tot 18uur
  • op zaterdag: van 9 tot 12uur & van 14 tot 17 uur