"Vrijwilligerswerk is erg belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Niet alleen is vrijwilligerswerk vaak een belangrijke aanvulling op het werk van beroepskrachten. Vrijwilligerswerk is ook heel waardevol op zich.

West-Vlaanderen was in 2005 de eerste provincie die een gratis vrijwilligersverzekering invoerde.

Aangezien het hier om een zogenaamde ‘persoonsgebonden materie’ gaat, wordt Vlaanderen hier vanaf 1 januari 2018 voor bevoegd.  Provincieraadslid Bart Wenes vernam in de provincieraad dat Vlaanderen inderdaad deze bevoegdheid zal overnemen.

Hoe het aanvragen van de verzekering in de toekomst praktisch geregeld zal worden is echter nog niet duidelijk. Evenmin is duidelijk of Vlaanderen ook alle voorwaarden van de huidige West-Vlaamse polis integraal zal overnemen.

Raadslid Wenes riep in de provincieraad dan ook op om de verenigingen niet al te lang in onzekerheid te laten:

“Vanaf dat duidelijk is waar zij vanaf 2018 terecht zullen kunnen voor hun aanvragen, moeten we dit ook duidelijk vanuit de provincie communiceren, aldus Wenes. “Daarbij hoop ik dat Vlaanderen dezelfde flexibiliteit aan de dag zal leggen als vandaag vanuit de provincie geboden wordt, waarbij het voor een vereniging mogelijk moet zijn om in een zeer kort tijdsbestek alle nodige formaliteiten inzake de verzekering goedgekeurd te krijgen.”


Meer info over de vrijwilligersverzekering op de website : www.west-Vlaanderen.be