De federale regering is bezig met het op punt stellen van de wetgeving over het gebruik van drones, zowel in de private als in de publieke sfeer. Op vraag van provincieraadslid Bart Wenes liet gedeputeerde Jean de Bethune, bevoegd voor economie, weten dat de POM een overeenkomst sloot met het Vlaams opleidingscentrum voor de luchtvaart.

Het akkoord voorziet onder andere dat het zwaartepunt voor technische opleidingen binnen de luchtvaart in Oostende zal komen te liggen. Ook de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem komt in beeld wanneer het bv gaat over het instellen van testfaciliteiten.

En net daarbij komen dus ook drones ter sprake, voor zowel gebruik boven land als boven zee. Met de aanwezigheid van bv de windturbineparken in zee, is de provincie uiteraard uitstekend geplaatst om een voortrekkersrol in deze te spelen.

De provincie is zich dan ook heel goed bewust van de kansen die het drones-gebruik aan onze ondernemers kan bieden en zal zich hier dan ook sterk verder voor inzetten.