In het provinciaal beleidsprogramma 2015 ziet provincieraadslid Bart Wenes (CD&V, Roeselare) een aantal ingrepen voor het Provinciaal Domein Sterrebos in Roeselare: "De provincie heeft in 2015 heel wat plannen voor het provinciaal domein Sterrebos in Roeselare. Er zullen drie investeringen doorgevoerd worden, goed voor zo'n 120.000 euro."

Provincieraadsleden Bart Wenes (CD&V) en Marc Vanwalleghem (CD&V) vroegen de gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) om een overzicht te maken. ‘In de zomer van 2015 zal het speelterrein op het domein volledig vernieuwd worden. Acht van de negen toestellen zijn verouderd. Die zullen allemaal vervangen worden door nieuwe. Hiervoor betaalt de provincie 50.000 euro’, zegt Decorte.

Momenteel is er ook een restauratiedossier ingediend voor het renoveren van de ophaalbrug aan het kasteel’, zegt Decorte. ‘Die is een van de blikvangers van het Sterrebos en dringend aan vernieuwing toe. Hiervoor zou zeventig procent van de kosten ondersteund kunnen worden vanuit Onroerend Erfgoed. We hebben het definitieve besluit nog niet ontvangen, dus staat de uitvoering gepland voor eind volgend jaar, begin 2016.’

  • Ook de herinrichting van het speelterrein voor een bedrag van 50.000 euro zou in die periode een feit moeten zijn.
  • Het herstel van de wipbrug (50.000 euro) is dan weer voorzien voor het najaar van 2015.
  • De provincie werkt ook samen met de Roeselaarse imkervereniging Mandelbie voor de realisatie van een nieuwe bijenhal in de zomer van 2015. De provincie neemt de financiële en logistieke werken op zich. De leden van Mandelbie zullen de bijen onderhouden.


Bijenhal

De bijenhal komt ter hoogte van de huidige parking van het Sterrebos. Daar ligt een onbebouwd stuk grond van de provincie. In de hal zullen zo'n zes bijenkasten aanwezig zijn. De mensen zullen kunnen binnenkijken zonder last te ondervinden van de bijen. De belangstelling voor bijen is de jongste jaren sterk gestegen. De nieuwe bijenhal zal ook ingezet worden als een educatief project.