projectsubsidie voor Roeselare Centraal

21-02-2011

De toekenning vanuit de Vlaamse Gemeenschap, van deze  grote subsidie, toont aan dat de Vlaamse Regering de grote uitdagingen ziet waar de stad voor staat en dan ook vernieuwingen zoals het project Roeselare Centraal erg waardeert.

Die waardering heeft dan zowel betrekking op de inhoud en de ambitie van de beleidsploeg, alsook op de wijze waarop die vorm wordt gegeven, inclusief het traject van gesprek en overleg met de omwonenden en gebruikers 

Het stadvernieuwingsproject Roeselare Centraal heeft een meervoudige ambitie en is heel wat meer dan wat ‘werkzaamheden rond 1 spoorlijntje Kotrijk-Brugge’, zoals Geert Messiaen (Open VLD)  verkeerdelijk voorstelt.:

-          de kwaliteit in en om het station opkrikken

-          de stationsomgeving herwaarderen

-          de mobiliteitsproblemen oplossen

-          en last but not least, een volledige integratie en herwaardering van de wijk Krottegem.

.De jury is terecht hiervan overtuigd en in hun motivatie blijkt dat dit net een zeer belangrijk argument is om deze subsidie toe te kennen. 

De inspanningen die oa. de Stad reeds geleverd heeft ten aanzien van deze wijk zijn toch al niet gering.

Wij denken hieraan:

-          de uitbouw van het Huis van de Voeding

-          de denkoefening rond de cichoreiast en de ontwikkeling van de omliggende gronden en gebouwen

-          een doordachte benadering van de vroegere Profi-site met het oude tramstation, en dit in relatie tot de Mandelwoningen in de Tramstraat

-          de steun aan het brede nieuwbouwwoningen in het begin van de Spanjestraat

-          de gesprekken met het CVO met oog op een herlocatie richting OLVrouw-markt

-          een mooi stedelijk sportstadion, de verwerving van het voetbalterrein van FC Roeselare, het Natourcriterium blijft in Krottegem   .

Ook De Mandel bouwde en bouwt er. (hoeken Mandellaan/Ardooisesteenweg, Beversesteenweg/Mariastraat, sociale koopwoningen aan de Bruanestraat, de woningen in de Tramstraat, het project in de St-Hubrechtstraat,..)

Samenlevingsbouw heeft er  met de steun van het stadsbestuur al meerdere jaren een zo’n zinvol project als het Nuttig Verzuim lopen.

Projectontwikkelaars investeren er of verkennen er diverse mogelijkheden. (site Dumon-Wyckhuize, de gronden van Belgacom en misschien ook van de stad bij de Leopold III-laan).

En nu al, bv in de Sint-Hubrechtstraat en straks ook in de Ardooisesteenweg, starten zelfstandigen met nieuwe initiatieven. 

 

Maar er liggen nog projecten in het verschiet, op korte en middellange termijn, denken we maar aan de heraanleg van de Spanjestraat, een modernisering van het voetbalterrein FC Roeselare, etc..

 Deze bestuursploeg, en ook de Vlaamse Gemeenschap, is overtuigd dat Roeselare Centraal een boost zal geven aan deze wijk, het stadscentrum zal doen uitbreiden en de fysieke barrière  – zijnde de spoorlijn -  geen breuklijn meer zal zijn in onze stad. 

 

Bart Wenes

CD&V