Ook dit jaar  slaan  de preventiedienst van de politiezone RIHO, de brandweer en de dienst gemeenschapswachten, onder de noemer Preventie in je wijk, hun tenten op in diverse Roeselaarse wijken. Ze brengen zo hun aanbod onder de aandacht. Afgelopen zaterdag kon je al terecht op Plein Lekkensgoed in Rumbeke. In het najaar komen er nog extra preventieacties.

Tijdens de actie Preventie in je wijk kan je bij de preventiedienst van de politiezone RIHO terecht voor gratis inbraakpreventieadvies. Vaak kunnen kleine organisatorische of bouwkundige maatregelen immers al heel effectief zijn. Wil je dat er iemand van de preventiedienst langskomt bij jou thuis voor een uitgebreid advies, dan kan je die dag een afspraak maken.

Voorafgaand aan de actiedag worden de woningen in de buurt onderworpen aan een Quick TPA (snel techno-preventief advies). Dergelijke korte screening brengt de kwetsbare punten van de woning, zoals zichtbaarheid van op de openbare weg, bvb. het ontbreken van een goed slot, in beeld. Als bewoner krijgt je de resultaten hiervan in de bus samen met de info over de actiedag.

Nieuw dit jaar is dat ook de brandweer de woning oppervlakkig screent op brandgevaar of op brandgevoelige zaken in de omgeving van de woning. Tijdens de actiedag Preventie in je wijk kan je bij de brandweer terecht voor advies rond brandpreventie. De brandweerzone MIDWEST geeft meer informatie over het belang van rookmelders want vooral de rook is dodelijk bij een brand. Je kunt er ook ontdekken hoe een vluchtplan ervoor kan zorgen dat jij en je gezin de woning tijdig kunnen verlaten bij brand. Ze geven je graag ook meer informatie over CO, de stille moordenaar.  Bovendien kan je die dag een afspraak maken met een brandpreventieadviseur voor een gratis advies in jouw woning.

Daarnaast is er heel wat informatie te verkrijgen over de preventie van fietsdiefstal.  De gemeenschapswachten van de stad geven meer uitleg over goede fietssloten en je kan je fiets gratis laten labelen. Hierbij wordt het rijksregisternummer aangebracht op de fiets waardoor die minder aantrekkelijk wordt voor fietsdieven en verhoog je de kans om jouw fiets terug te krijgen bij diefstal. Wie zijn fiets liet labelen kan, in geval van diefstal, ook beroep doen op een gratis vervangfiets bij fietspunt Eco-Vélo. Op de actiedag wordt het labelen van je fiets beloond met een setje fietslichtjes.

Ook de wijkinspecteur is aanwezig om op vragen in te gaan.

In het najaar houdt de preventieactie nog halt in 4 verschillende wijken.

Overzicht locaties

  • Zaterdag 23 september 2017
    • 10 u. – 12 u.: parking Ruiterscentrum – De Ruiter
    • 13.30 u. – 15.30 u.: parking Kerk Beitem

  • Zaterdag 7 oktober 2017
    • 10 u. - 12 u.: plein Juffrouw Lamotestraat
    • 13.30 u. -15.30 u.: Melkweg