Deze week ontving Kamerlid Nathalie Muylle goed nieuws: Vanaf eind 2017 mag het bloed van mensen met ijzerstapelingsziekte gedoneerd worden aan het Rode Kruis. Deze ziekte (hemochromatose ) zorgt ervoor dat het lichaam te veel ijzer uit de voeding neemt.

Personen met deze ziekte moeten daarom regelmatig aderlatingen ondergaan. Jammer genoeg mocht  dat afgenomen bloed tot nu toe niet gebruikt worden als donorbloed. Daar komt nu verandering in. 

Dinsdag 5 januari 2016 heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel van mevr. Nathalie Muylle en Valerie Van Peel goedgekeurd, waardoor ook patiënten met hemochromatose voortaan bloed mogen geven.   Door de goedkeuring van het wetsvoorstel zal het Rode Kruis in één klap minstens 6000 extra bloedzakjes binnen krijgen.  Het Rode Kruis was al jaren vragende partij voor zo’n wetswijziging.

Maar, patiënten met hemochromatose worden tot op de dag van vandaag nog steeds geweigerd wanneer zij zich aanmelden als bloeddonor bij het Rode Kruis.

Nathalie Muylle: â€œReeds verschillende malen kaartte ik dit probleem aan bij Minister De Block.  De wet van De Wet van 15 februari 2016 tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat het erkennen van het altruïstisch karakter van bloeddonatie door personen met hemochromatose betreft, is na onderzoek van de juridische dienst van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, moeilijk uitvoerbaar gebleken omdat de uitvoerende delegatie aan de Koning onvoldoende precies is omschreven.”

De minister liet weten dat in de eerstkomende wet houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid nadere preciseringen worden ingevoerd in de genoemde wet van 5 juli 1994.  Parallel wordt ook gewerkt aan de uitvoerende besluiten”.

Nathalie Muylle: â€œEr wordt verwacht dat de wetgeving hieromtrent volledig uitgewerkt zal zijn tegen eind 2017.  Ik ben dan ook verheugd dat mensen met ijzerstapelingsziekte  tegen eind 2017 eindelijk bloed zullen kunnen geven!”.