In het weekblad Knack (°) van 7 augustus werd een vergelijking van het aantal OCMW-personeelsleden per 1000 inwoners gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het OCMW Roeselare 28,4 medewerkers per 1000 inwoners heeft. Dat cijfer geeft evenwel een vertekend beeld omdat ook de personeelsleden van het Stedelijk Ziekenhuis hierin zijn opgenomen.

Het Stedelijk Ziekenhuis van Roeselare is nog het enige openbaar ziekenhuis dat door het OCMW wordt uitgebaat en waar het personeel door het OCMW wordt tewerkgesteld. Andere OCMW’s van de centrumsteden hebben in het verleden hun ziekenhuis ofwel in een autonome vereniging (en dus bij een afzonderlijke werkgever) ondergebracht of hebben de medewerkers van het ziekenhuis tewerkgesteld in een fusie-vzw. Momenteel telt het stedelijk ziekenhuis 869 medewerkers. Indien we een correcte vergelijking willen maken mogen deze medewerkers van het ziekenhuis niet meegeteld worden. Momenteel bedraagt het OCMW-personeelsbestand exclusief ziekenhuis 792 medewerkers, wat 13,2 medewerkers per 1000 inwoners inhoudt. Dat cijfer ligt in de lijn van andere centrumsteden.

Het aantal medewerkers per OCMW is inderdaad afhankelijk van de mate waarin het lokaal bestuur zorg en welzijnsdiensten aanbiedt. OCMW’s met een beperkt aantal plaatsen in woonzorgcentra en kinderopvang zullen uiteraard lager scoren dan OCMW’s met een uitgebreid aanbod. Op beide domeinen is het OCMW Roeselare erg ondernemend geweest. Dit is historisch in belangrijke mate toe te schrijven aan de bescheiden uitbreiding van het aanbod door het privé-initiatief. Ook deze cijfers moeten genuanceerd worden. Zo is de seniorenzorg van het OCMW Kortrijk in een vzw georganiseerd, wat de lagere verhouding van OCMW-personeelsleden ten aanzien van inwoners verklaart.

In de bijdrage van Knack lezen wij dat er uit het onderzoek geen rangschikking kan worden afgeleid “omdat het risico altijd bestaat dat men appels met peren vergelijkt”. Dit is een terechte opmerking. Een vergelijking van personeelsaantallen dienen steeds op vergelijkbare basis te gebeuren en dienen rekening te houden met de context van de organisatie.

Geert Depondt
OCMW-voorzitter

 

(°) "Dossier: Het geld van de Vlaamse steden" (Knack 7.08.2013)