De huidige capaciteit voor de Nachtopvang voor Dak- en Thuislozen in Roeselare is, ten gevolge van de Corona-maatregelen, ontoereikend om daklozen op te vangen en tijdelijk een onderdak te bieden.

Sedert november 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met hotel ’ De Bonten Os’,  met als doel dat er tijdens COVID19- crisis, geen enkele persoon of gezin op het grondgebied Roeselare genoodzaakt werd om de nacht op straat door te brengen als gevolg van de beperkte opvangmogelijkheden in ‘De Noorderbrug’.   

Met dit extra aanbod konden zo al meer dan 60 mensen, met een heel acute woonnood,  geholpen worden.    Tijdens het verblijf wordt met de maatschappelijk werkers van het Welzijnshuis een structurele oplossing gezocht voor deze personen.   

De gemiddelde verblijfsduur in De Bonten Os is 2,5 weken, de kosten worden integraal ten laste genomen door de hogere overheid

De samenwerkingsovereenkomst verstrijkt op 31/03/2021.  Het  Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, met  Jannick De Poorter, Rina Arteel en Greet Verhelle, besloot deze overeenkomst te verlengen tot zolang de corona-maatregelen van kracht zijn.   Hiermee kunnen we verder vermijden dat mensen in effectieve dakloosheid terecht komen.        

  • OCMW-welzijn