Roeselare is één van de snelst groeiende steden in Vlaanderen. De snelle groei van de stad legt ook meteen onze ruimtelijke zwaktes bloot: de grond wordt schaarser, de mobiliteit is niet aangepast aan de sterke groei, er is een inhaalbeweging rond groen nodig, ... We staan dus voor enkele uitdagingen en die willen we op een geïntegreerde manier aanpakken. Daarvoor wil de Stad, net zoals enkele andere centrumsteden, een kwaliteitskamer opstarten.

Zo’n kwaliteitskamer wordt opgericht om stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten actief te begeleiden en zo de beoogde architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van deze projecten te stimuleren en te verhogen.

Concreet is het de bedoeling om intenties van bouwheren, visies van ontwerpers, adviezen van stadsdiensten en opinies van bestuurders in een zo vroeg mogelijk stadium samen te brengen en uit te werken tot bouwprojecten die een meerwaarde voor de stad betekenen. De kwaliteitskamer is de plaats waar dit gesprek over de kwaliteit van de geplande bouwprojecten plaats kan vinden.

Samenstelling kwaliteitskamer #VANRSL

De kwaliteitskamer zal bestaan uit een multidisciplinair team van 4 externe deskundigen die kwaliteitsbewaking als vaste opdracht hebben. De Stad gaat op zoek naar unieke profielen die samen volgende expertises kunnen afdekken: stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, erfgoed en ontwerp publieke ruimte.

Formeel zou de Kwaliteitskamer met haar werking van start kunnen gaan in het najaar van 2020. In december 2019 zal een brede oproep voor kandidaten gelanceerd worden, waarna een jury zal beslissen over de definitieve samenstelling. De leden zullen worden verkozen voor een periode van 6 jaar.

  • Ruimtelijke ordening