De strijd tegen sociale dumping in de EU moet worden opgevoerd door meer informatie-uitwisseling en betere samenwerking tussen de sociale inspectiediensten van de lidstaten. Dat stelt het Europees Parlement in een verslag dat met een grote meerderheid werd aangenomen.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken: “Sociale dumping aanpakken kan enkel als lidstaten werkelijk hun gegevens uitwisselen en samenwerken. In de Benelux organiseren we al langer gezamenlijke grensoverschrijdende controles op sociale fraude. De Lage Landen tonen hier hoe het moet. Hoog tijd dat de rest van het peloton ons bijbeent."

Verder pleit het rapport voor een Europees minimuminkomen. "CD&V is al lang pleitbezorger van een Europees minimuminkomen en we zijn blij dat we een meerderheid in het Europees Parlement hiervan hebben kunnen overtuigen,” zegt Vandenkendelaere, "De race-to-the-bottom waarbij werknemers elkaar beconcurreren moet stoppen. Een minimuminkomen is een eerste grote stap naar een echt Europees sociaal model.”

“Het Parlement staat duidelijk achter de visie van Eurocommissaris Marianne Thyssen; haar voorstel voor een hervorming van de detacheringsrichtlijn – dat op weerstand van de meeste Oost-Europese lidstaten stuit – geeft de juiste richting aan. Stilstaan is ook hier achteruitgaan: de komende vier jaar dreigen in de Vlaamse bouwsector tussen de 11.000 en de 14.500 jobs verloren te gaan.