Sinds gisteren staan acht fitnesstoestellen opgesteld in het grasplein tegenover de sporthal van Beveren. Vier daarvan blijven daar permanent in de beweegtuin, de andere gaan vanaf maart 2016 weer op toer.

In de voorbije lente & zomer trok een mobiele bewegingstuin naar verschillende locaties in Roeselare en zijn deelgemeenten. Zes weken lang kon men dan de outdoor fitnesstoestellen uitproberen. Dit in het kader van het project 'Beweeg je mee', dat financieel gesteund wordt door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.

Schepen José Debels  : "Beweeg je wijk" was de enthousiaste reactie van Stad Roeselare op de projectoproep ‘Liever Actiever’ . Het doel was het uitwerken van een uniek, vernieuwend concept dat de inwoners van de stad aanzet tot meer bewegen".

"Oorspronkelijk wilde de stad de toestellen op één van locaties definitief  verankeren, maar wegens het succes en de vele positieve reacties is dit plan gewijzigd. Vier toestellen worden nu permanent in Beveren geplaatst".

De stad investeerde nu in drie extra toestellen zodat er opnieuw vier mobiele toestellen zijn. "Dit project is drempelverlagend, want we willen zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Bovendien kan de beweegtuin 24 uur op 24 uur gratis gebruikt worden", zegt sportschepen José Debels

Extra weetjes:

 • Slechts 36% van de bevolking van 15 jaar en ouder besteedt minstens 30 minuten per dag aan (minstens matige) lichaamsbeweging, wat de minimum aanbeveling is.
 • Daarnaast oefent 28% van de bevolking van 15 jaar en ouder geen lichaamsbeweging in de vrije tijd uit, waardoor ze een gezondheidsrisico loopt.
 • Mannen zijn actiever dan vrouwen.
 • Mensen worden minder actief met het ouder worden, zeker vanaf 75 jaar.
 • Lager opgeleiden zijn een risicogroep voor wat lichaamsbeweging betreft.
 • In het Vlaams Gewest wordt er het meest aan lichaamsbeweging gedaan.
 • Sinds 1997 is de situatie met betrekking tot lichaamsbeweging er niet op vooruit gegaan, en toch zeker niet de laatste 5 jaar.
 • Het promoten van lichaamsbeweging moet dus een prioriteit blijven.

Hoeveel moeten we bewegen?

In de praktijk  zijn enkele richtlijnen beschikbaar om aan voldoende fysieke activiteit te doen.

Voor een volwassene betekent dit:

 • ofwel 10.000 stappen per dag zetten.
 • ofwel dagelijks minstens een half uur bewegen met een matige fysieke inspanning. Dit is een inspanning waarbij je iets dieper en sneller gaat ademhalen.
 • ofwel 3 dagen per week minstens 20 minuten intens bewegen.

Voor ouderen raadt de World Health Organisation aan dit aan te vullen met oefeningen die de flexibiliteit, het evenwicht, de kracht, de uithouding en de coördinatie bevorderen. Dat vermindert ook het risico op vallen (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).

Kinderen en jongeren zouden minstens 1 uur per dag matig tot intens fysiek actief moeten zijn.

De Vlaamse  gezondheidsdoelstelling voor voeding en beweging werd in 2008 opgesteld en gaat gepaard met een actieplan voor 2009-2015.
‘Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft:

 • tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende fysiek actief is om gezondheidswinst te behalen met 10 procentpunten.
 • tegen 2015 daalt het percentage personen dat vooral zittend gedrag vertoont met 10 procentpunten.