Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) verzet zich tegen een resolutie van het Europees Parlement die vraagt om alle soorten consumptiemelk en melk voor zuivelproducten van een verplichte oorsprongsetikettering te voorzien. Vandenkendelaere vreest extra kosten voor de melksector die nu al in zwaar weer verkeert. Een oorsprongsetikettering kan een belemmering vormen voor de Belgische export van zuivel, de grootste categorie van Belgische exportproducten, met een uitvoerwaarde van 3,3 miljard euro.

Tom Vandenkendelaere: “Het laatste wat de zuivelsector nodig heeft zijn extra obstakels voor de export. Sommige politici beseffen blijkbaar niet dat het niet enkel over een vlaggetje op de verpakking gaat. Zo’n regelgeving betekent dat zowel de omhaling als de bewaring gescheiden moet gebeuren. Meer vrachtwagens en meer aparte silo’s dus. Een verplicht label dat het land van herkomst aanduidt, zoals zo'n vlaggetje, biedt op het vlak van voedselveiligheid trouwens geen enkele toegevoegde waarde. Zo'n label betekent wel dubbele investeringen, meer administratie en dus meer kosten. Die kosten zullen worden doorgerekend aan de melkveehouders. En dat terwijl het water veel melkveehouders nu al aan de lippen staat.

"Europa heeft hele duidelijke regels inzake voedselhygiëne  en -veiligheid. De kwaliteit van onze melk is dus altijd gegarandeerd en alle melk die in Europa verkocht wordt is traceerbaar tot bij de boer.

"Als melkproducenten vrijwillig willen aangeven waar hun melk vandaan komt, moet dat kunnen, maar verplichte oorsprongsetikettering is een stap te ver."

De agrarische buitenlandse handel is goed voor 11% van de totale Belgische export. Zuivelproducten zijn het Belgische exportproduct bij uitstek. Jaarlijks voert België 2.156.927 ton zuivelproducten uit.

Het Europees Parlement stemt donderdag (12 mei) over de resolutie.