Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) verzet zich tegen een resolutie van de milieucommissie van het Europees Parlement om op melkpakken - en flessen een verplichte oorsprongsetikettering te voorzien. Vandenkendelaere vindt dit geen goede maatregel en vreest extra kosten voor de melksector die nu al in zwaar weer verkeert. Een oorsprongsetikettering kan een belemmering vormen voor de Belgische export van zuivel, de grootste categorie van Belgische exportproducten met een uitvoerwaarde van 3,3 miljard euro.

Tom Vandenkendelaere: “Het laatste wat de zuivelsector nodig heeft zijn extra obstakels voor de export. Een verplicht label dat het land van herkomst aanduidt, zoals een vlaggetje, biedt op het vlak van voedselveiligheid geen enkele toegevoegde waarde. Zo'n label betekent meer administratie en dus meer kosten, die op de kap van de melkboeren dreigen te worden afgewenteld. En dat terwijl het water veel melkboeren nu al aan de lippen staat."

Europa heeft hele duidelijke regels inzake voedselhygiëne  en -veiligheid. De kwaliteit van onze melk is dus altijd gegarandeerd en alle melk die in Europa verkocht wordt is traceerbaar tot bij de boer.

"Als melkproducenten vrijwillig willen aangeven waar hun melk vandaan komt, moet dat kunnen, maar verplichte oorsprongsetikettering is een stap te ver.", aldus Tom Vandenkendelaere.

De agrarische buitenlandse handel is goed voor 11% van de totale Belgische export. Zuivelproducten zijn het Belgische exportproduct bij uitstek. Jaarlijks voert België 2.156.927 ton zuivelproducten uit.  (°)

De milieucommissie stemt dinsdag (22 maart) over de resolutie.

(°) cijfers uit de "Vlaamse zuivelbaromter"