Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan een onderzoekscommissie die de ‘Panama Papers’-onthullingen onder de loep zal nemen. De commissie krijgt een breed mandaat en zal een jaar lang onderzoek voeren naar de gaten in de EU-wetgeving inzake ‘witwassen, belastingontduiking en belastingontwijking’.

Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie monetaire en economische zaken, vindt de oprichting van een onderzoekscommissie een goede zaak: “De onthulling dat superrijken en multinationals miljarden wegsluizen via belastingparadijzen roept terecht brede verontwaardiging op. Het Parlement wil uitklaren hoe dergelijke offshore-constructies worden opgezet met het oog op belastingfraude of witwaspraktijken; denk aan de betrokkenheid van banken, financiële dienstverleners en andere tussenpersonen. Ik hoop dat het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca én de Panamese regering in het Europees Parlement helderheid komen scheppen. Verder moet de onderzoekscommissie concrete voorstellen doen om deze misbruiken de wereld uit te helpen. Zo zouden banken moeten worden verplicht om complexe structuren gelinkt aan belastingparadijzen te melden aan de overheid.

"Daarnaast schuift de EVP-Fractie drie speerpunten naar voren die we binnen de commissie willen bespreken: bínnen de Unie werken aan een gemeenschappelijke belastbare basis voor bedrijven, een Europese lijst opstellen van belastingparadijzen met, daaraan gekoppeld, mogelijke sanctionering en ten derde, een mechanisme uitwerken om gegevens over de reële bedrijfsstructuren publiek te maken.

“Voor ons is het belangrijk dat multinationals correcte belastingen betalen in de landen waar ze hun winsten boeken. Alleen dan kan er sprake zijn van fiscale rechtvaardigheid. Europa is het aan zichzelf verplicht een rechtvaardigheidsagenda na te streven waarbij iedereen - burgers én bedrijven - op een faire manier belastingen betaalt om te voorzien in de publieke diensten en goederen die onze Europese sociale welvaartstaten zo sterk maken.”

Op 23 juni zullen de Parlementsleden beslissen wie er in de onderzoekscommissie van 65 leden zal zetelen.