Scholen en welzijnsorganisaties uit Roeselare nemen het heft in handen om uitsluiting van kwetsbare kinderen en ouders tegen te gaan. De Stad richtte vorig schooljaar de denktank "Wonderwel" (°) op om een school- en netoverschrijdende aanpak tegen kansarmoede te formuleren."We gaan eigenlijk verschillende dingen doen", zegt schepen van flankerend onderwijsbeleid Dirk Lievens. "We gaan alle scholen samenbrengen en vragen aan die scholen die ervaring hebben met kinderarmoede wat ze willen doen samen met de ouders. De brugfiguur moet gezinnen met minder kansen helpen in de wereld van het onderwijs en de hulpverlening. Ook die kinderen moeten gelijke kansen krijgen om goed op te groeien. Het project Wonderwel zal jaarlijks geëvalueerd worden".

We stellen graag enkele concrete acties voor:

10 000 euro procesbegeleiding en 50 000 euro projectmiddelen voor Roeselaarse basisscholen

De Stad lanceert het elk telt kaderreglement in april 2017.

  • Basisscholen uit Roeselare kunnen intekenen op procesbegeleiding op maat van de school. Scholen kunnen zelf aangeven welke thema’s ze willen aanpakken en hoeveel bijeenkomstenze met een externe procesbegeleider wensen. Thema’s zijn bijvoorbeeld : sensibiliseren van het schoolteam, communicatie tussen ouders en school versterken,werken met een solidariteitsfonds, verhogen van ouderbetrokkenheid, omgaan met talendiversitei…

    De coaching wordt in schooljaar het 2017-2018 aangeboden door SOS schulden op school en het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

  • Basisscholen kunnen projectmiddelen aanvragen om te experimenteren met projectendie gelijke kansen op school bevorderen

Een brugfiguur maakt de verbinding tussen kwetsbare ouders, scholen en diensten hulpverlening.

Een medewerker van Stad Roeselare begeleidt en ondersteunt kwetsbare gezinnen. De brugfiguur versterkt de school in het bereiken van kwetsbare ouders en in het leggen van de brug naar het bestaande dienstverleningslandschap in Roeselare.

Een afsprakenkader tussen onderwijs en welzijnssector.

Er wordt werk gemaakt van een afsprakenkader tussen scholen, CLB’s, OCMW, CAW en andere betrokken welzijnspartners inzake het menswaardig innen van onbetaalde
schoolfacturen en het toegankelijker maken van dienst- en hulpverlening in Roeselare.

De opstart van deze acties wordt ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen, in het kader van het impulsreglement Wetzijn.


(°)Partners van de denktank zijn Stad Roeselare, Welzijnshuis, Zorgbedrijf Roeselare, CAW, oudervereniging, ’t hope vzw, Groep Intro vzw, scholengroep Arkorum / Sint Michiel, CLB Mandel en Leie, vrij CLB Roeselare, MPIGO Sterrebos