Scholen en welzijnsorganisaties uit Roeselare nemen het heft in handen om gelijke kansen te bevorderen. De schoolbesturen van alle Roeselaarse scholengemeenschappen tekenden op 8 mei het charter ‘wonderwel in RSL’.

Dirk Lievens, schepen van Flankerend Onderwijsbeleid : "Het Charter "Wonderwel in RSL" verwoordt gemeenschappelijke kaders die  voor jongeren en kinderen en hun onderlinge verstandhouding belangrijk  zijn. ‘Elk telt ‘ is het platform dat de stad aanbiedt om elk kind gelijke kansen te bieden" .

De Roeselaarse basisscholen engageren zich tot positieve beeldvorming over kwetsbare gezinnen en kansarmoede, een kostenbewust gelijkekansenbeleid en een menswaardige opvolging van onbetaalde schoolrekeningen.

Om dit te realiseren wordt samengewerkt met ouders en aanwezige dienst- en hulpverlening in de stad. De stad ondersteunt het basisonderwijs en actoren in het realiseren van dit charter via

  • Financiële ondersteuning voor de uitvoering van projecten
  • Coaching of procesbegeleiding van het schoolteam
  • Een brugfiguur onderwijs legt de verbinding tussen ouders, scholen en dienst- en hulpverlening in de stad
  • Kennisuitwisseling en netwerking tussen onderwijs en welzijn

  • Onderwijs
  • Gezondheid & welzijn