In het Europees Parlement zette de Commissie Economische Zaken het licht op groen voor een aanpassing van de faillissementswetgeving. Door deze aanpassing zullen potentieel levensvatbare ondernemingen die zich in moeilijk vaarwater bevinden door middel van snelle interventies en vroege herstructureringen meer kansen krijgen om te overleven.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie Economische zaken: “Er rust nog steeds een groot sociaal stigma op gefailleerden, een stigma dat beduidend groter is in Europa dan in bijvoorbeeld de VS. Daardoor worden ondernemers erg belemmerd wanneer ze na een faling opnieuw willen starten. We moeten naar een systeem waar herstarters niet afgerekend worden op hun falen, maar, integendeel, ondersteund en begeleid worden bij een volgend project. Met deze richtlijn zullen bonafide ondernemers in Europa makkelijker een tweede kans krijgen.“


In de onderhandelingen heb ik de focus kunnen leggen op kmo's, kleine zelfstandigen en eenmanszaken. Vaak hebben die niet dezelfde middelen en expertise als grotere bedrijven om problemen tijdig te detecteren, of een herstructurering in goede banen te leiden. Ondernemers hebben vaak uitmuntende vaardigheden en geweldige ideeën, maar missen soms de nodige management skills die in moeilijke situaties het verschil kunnen maken. Daarom ijver ik ervoor om meer herstructureringsdeskundigen in te zetten die ondernemers in moeilijkheden, tegen een lage kost, kunnen bijstaan. Daarnaast trachten we verplichte interventies van gerechtelijke en administratieve autoriteiten te beperken. Die worden al te vaak alleen maar ingeschakeld met als doel een vereffening van de onderneming uit te werken. We moeten naar een echte mind shift: liever op tijd problemen detecteren en de onderneming proberen te redden, dan vlug de boeken neer te leggen.

  • Economie
  • Europa