Het Roeselaarse OCMW & hun voorzitter Geert Depondt hebben deze week "De Boom" voorgesteld. Het OCMW wil psychologische ondersteuning voor kinderen toegankelijker maken, zeker ook voor kwetsbare gezinnen.

Met behulp van en in overleg met de eigen medewerkers werden de diensten PAK & CO (Psychologische Adviesdienst voor Kinderen en Centrum voor Opvoedingsondersteuning) van het OCMW Roeselare omgedoopt tot “De Boom”. De keuze voor een nieuwe naam kwam er omdat ook de werking van de dienst werd gewijzigd.

Een nieuwe strategie voor de diensten PAK & CO

Terwijl PAK (Psychologische Adviesdienst voor Kinderen) zich vooral richtte op psychologische begeleiding van kinderen, lag bij CO (Centrum voor Opvoedingsondersteuning) de nadruk op het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Een doorlichting van de werking van deze diensten in 2012 bracht verschillende aanbevelingen naar voren, waardoor de werking van de dienst werd aangepast.

Beide diensten worden samengebracht tot één dienst die zowel therapie als onderzoek zal aanbieden. De therapie kan met het kind zelf zijn, maar kan ook bestaan uit gezinstherapie, sociale vaardigheidstraining voor kinderen of ondersteuning voor ouders. Voor een therapie kan worden opgestart, wordt eerst een volledige screening uitgevoerd van zowel het kind als zijn/haar gezin. Op basis hiervan wordt bepaald welke problemen er aanwezig zijn en welke problemen er moeten worden aangepakt.

Bij de dienst kunnen onder meer kinderen terecht met autisme, faalangst, slaapproblemen, gedragsproblemen, enz. Er is ook ondersteuning voor kinderen die het moeilijk hebben met het verwerken van een echtscheiding, een nieuwe gezinssituatie, een overlijden, enz.

Voor de therapie en het onderzoek wordt een bedrag van € 35/uur aangerekend. Om ervoor te zorgen dat het aanbod ook steeds toegankelijk blijft voor kwetsbare gezinnen, kan men indien nodig beroep doen op een sociaal tarief: € 5/uur of € 20/uur afhankelijk van het gezinsinkomen. Ongeveer 20% van de beschikbare plaatsen wordt voorbehouden voor kwetsbare gezinnen.

Door deze nieuwe invulling van de dienst verhuist het luik opvoedingsondersteuning naar de Sociale Dienst van het OCMW. Hierdoor wordt de begeleiding van cliënten met een extra soort ondersteuning uitgebreid. De opname van opvoedingsondersteuning in de Sociale Dienst maakt het gemakkelijker voor kwetsbare gezinnen om hulp te zoeken.

En de nieuwe naam is...

De nieuwe werkwijze wordt extra in de verf gezet door ook de dienst een nieuwe naam te geven. Met de hulp van de eigen medewerkers werd gekozen voor: therapie- en onderzoekscentrum “De Boom”. De keuze voor "De Boom" spreekt tot de verbeelding. Je kunt een boom zien als een geheel van familieleden en relaties. Een boom heeft veel vertakkingen. Die vertakkingen staan voor de problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden. Je kan eens in de boom klimmen om van dichterbij te kijken naar het probleem, maar je kan er ook weer uit klauteren om er van op afstand naar te kijken. Anderen kunnen er ook bij komen zitten om steun te bieden en te helpen. De visuele voorstelling van de boom is een creatie van Elena De Bock.

Hoe kan je De Boom bereiken?

Ondersteuning vanuit De Boom kan telefonisch worden aangevraagd via 051 23 66 43 of deboom@ocmw-roeselare.be. Sinds kort kunnen ouders ook online een aanvraag indienen via www.ocmw-roeselare.be. Binnen de twee weken na de aanvraag wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.