OCMW Roeselare beheert momenteel twee, door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde, lokale dienstencentra. Deze dienstencentra vervullen een belangrijke rol binnen de thuiszorg. Ze staan immers in voor een divers aanbod aan poetshulp, warme maaltijden, minder mobielen vervoer, enz. Daarnaast worden ook heel wat vrijwilligers ingeschakeld voor onder meer hobbyclubs en andere ontspannende activiteiten. Voor taal- en computercursussen werkt het OCMW samen met CVO-Roeselare.

 

Recent kreeg het OCMW een vergunning voor het uitbaten van een derde dienstencentrum in het gloednieuwe woonzorgcentrum (WZC) “De Zilverberg”. Het dienstencentrum is vanwege deze nieuwe formule atypisch, maar ook uniek, in Vlaanderen. Aanleiding hiervoor is het woonzorgdecreet, wat de brug slaat tussen de zogenaamde residentiële ouderenzorg en de thuiszorg. In deze regelgeving is ook een “woonzorgnetwerk” opgenomen, dat staat voor een buurtgericht functioneel samenwerkingsverband. Om hiervoor erkend en later gesubsidieerd te worden is een samenwerking van een WZC, een centrum voor kortverblijf en assistentiewoningen vereist. Een inplanting op dezelfde zorgsite versterkt nog deze synergie.

 

Het OCMW wil deze samenhang realiseren aan de hand van het nieuwe dienstencentrum:

  •  We willen het dienstencentrum niet alleen fysisch integreren in het WZC maar ook in de werking een maximale wisselwerking, afstemming en samenwerking opzetten. We beogen met andere woorden (spontane en dus vrijblijvende) interactie tussen de residenten enerzijds en de bezoekers van het dienstencentrum anderzijds. De activiteitenruimtes van het dienstencentrum zijn maximaal verweven in de ruimtes van het WZC. De open en dus toegankelijke ruimtes van het dienstencentrum alsook de dynamiek die uitgaat van het dienstencentrum in zijn werking, kunnen de residenten maximaal prikkelen en uitnodigen tot deelname. Het optimaal benutten van de lokalen, het open atelier, de kiné en fitnessruimte voor beide doelgroepen is hiervan een voorbeeld.
  •  Het nieuwe dienstencentrum schrijft zich in voor het wijkenbeleid van de stad. Het centrum staat maximaal open voor de buurt, zoals het WZC ook een open huis wil zijn voor de bewoners in de omgeving. De cursussen en clubs worden verder ook in samenspraak met de lokale verenigingen georganiseerd en zijn ook een aanvulling op wat het plaatselijk verenigingsleven onder meer in “De Zilverlink” aanbiedt.
  • Het nieuwe dienstencentrum zal voor de bewoners van de 40 aanleunwoningen voor ouderen, die binnenkort door CV De Mandel worden gebouwd, een extra troef zijn voor bijvoorbeeld nachtpermanentie en maaltijdservice. In die zin wil het OCMW een vooruitziend beleid voeren.

Dat deze nieuwe formule aanslaat toonde de grote opkomst van geïnteresseerde wijk- en buurtbewoners op zondag 10 april. Ook andere geïnteresseerden die niet in de onmiddellijke omgeving wonen zijn welkom. Van dinsdag 26 april tot en met maandag 2 mei gaat in het nieuwe dienstencentrum een instuifweek door. Tijdens deze week kan iedereen kennismaken met de cursussen of clubs, die in mei en juni 2011 zullen doorgaan. Vanaf september gaat de programmatie voor een volledig werkjaar van start en zal deze dus gelijk lopen met de programmatie van de dienstencentra “Ten Elsberge” en “Schiervelde”.