Witboek-beslissingen fataal voor provinciale sectoren cultuur en welzijn.

 

Reactie van Pol Vandenbulcke,

 

Ingaand op de bemerkingen van de twee vorige collega's wil ik aanvullen dat het werkveld Jeugdbeleid een domein is dat constant in verandering is; waaraan experimenten en nieuwe wendingen in denken en methodiek niet vreemd zijn. Ik heb toch de indruk dat wij vanuit politieke hoek, maar ook onze administratie in overgrote mate haar best doet om de diverse sectoren van ons jeugdbeleid zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden.

 

Deze verantwoordingsnota Provinciaal Jeugdbeleid is een technische nota, dat tonen alle cijfergegevens ; maar achter de cijfers getuigt deze nota van een visie op ons jeugdbeleid. Ik kan alleen maar in deze nota nog eens vaststellen dat de West-Vlaamse keuzes die wij maken met ons jeugdbeleid ( alhoewel één en ander gestuurd wordt vanuit Vlaanderen ), het veldwerk , de gemeentelijke niveau's en de diverse provinciale koepels, adequaat ondersteunen . Ook de diversiteit van de sectoren is ruim bepaald en open voor alle vormen van jeugdwerk. Wij bereiken de grote jeugdorganisaties, de jeugddiensten, de vele grensverleggende projecten waaronder ook de muzikale, de jeugdverblijfscentra en zeker ook de groeiende sector van de maatschappelijk kwetsbare jongeren;

In hun animatie-aanbod, hun grote initiatieven, hun beperkte opzetten, t.a.v. infrastructuurinspanningen, en hun diverse vormen van kadervorming en opleidingen.

 

Dit is het resultaat van goede beleidsplanning , van overleg en reglementering, en van een subsidiepolitiek, die soms hoge inspanningen vraagt, maar die boven het niveau van sommige andere provincies mag geklasseerd worden ( als ik regelementeringen en subsidiebedragen vergelijk ).

 

Ik hoop,

indien we deze materie straks vanuit het Witboek moeten afgeven,

indien onze provinciale diensten hiervoor de huidige ondersteuning niet meer zullen kunnen bieden,

dat andere verantwoordelijke niveau's, ons gerealiseerd niveau van beleid zullen kunnen evenaren.

 

Pol Vandenbulcke, CD&V