Het landelijke Oekene wordt doorsneden met de Sint Elooiswinkelsestraat. Logisch gevolg: er wordt te snel gereden. Vandaar het CD&V plan - een leefbare dorpskern, een mooi dorpsplein en veiliger en trager verkeer. Zeker omdat aan de rand van de kern het schooltje van Oekene zich bevindt.

De gemeenteraad beslist: 177.000 euro opzij zetten om het stukje tussen de Ketserstraat en de Kortrijksestraat her aan te leggen.

En hoe wordt een beslissing opgebouwd

Eerst een bewonersvergadering met Schepen Griet Coppé, de voorstellen van de diensten werden besproken met de buurtbewoners. De suggesties die ze deden werden bekeken. De bushalte blijft, er komt in elke richting een duidelijke strook voor fietsers in een andere kleur op het wegdek.

Wat we al deden: het eerste stukje tussen Rijksweg en Ketserstraat en de heraanleg van het kruispunt met de Kortrijksestraat. En ook het herinrichten van de Plaatsweg tot
een kind- en gezinsvriendelijk straatje.

In de eerste fase kozen we als CD&V voor fietssuggestiestroken, een versmalde rijweg, mooie voetpaden en groenaanplant om het landelijke dorpse karakten van Oekene te vrijwaren.

En het dorpspleintje in Oekene?

De meningen zijn verdeeld. Sommigen wil een groenzone op het huidige marktpleintje, anderen willen ruimte om te parkeren. Het Gardeboekomité wil een vrij pleintje om
zijn tent te plaatsen en zo het dorp samen te laten feesten. Aan de rand van het plein staat het Gemeentehuis.

CD&V wil een levendig centrum en stelt voor om alle mogelijkheden te bekijken. Het gemeentehuis is juridisch bestemd als gemeenschapszone. Je kan er nu geen zaak in
beginnen of een horeca starten. Dit moet dus veranderen om alle mogelijkheden voor een warme ontmoetingsplek open te houden. Willen we een stedelijke afdeling van onze
stadsbibliotheek in Oekene of kan de vrije school die rol blijven opnemen? Of als het gemeentehuis echt verdwijnt, wordt het centrum groter en krijgt een combinatie groen,
Gardeboe en parkeren dan een nieuwe kans? Ruimte voor overleg als er mensen zich aandienen met plannen.