Op zondag 5 februari klonk cd&v roeselare op het nieuwe jaar tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Nieuwe Deure. Na twee jaar onderbreking door corona zakten heel wat enthousiaste partijleden, mandatarissen en sympathisanten af naar Beveren voor een sfeervolle middag.

Meer dan 250 aanwezigen tekenden zondag present in De Nieuwe Deure in Beveren voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V Roeselare. Op ‘Kris nieuwjaart’ waren naast de burgemeester, de schepenen en gemeenteraadsleden ook Vlaams Parlementslid Brecht Warnez, Federaal Parlementslid Franky Demon en Nationaal jongerenvoorzitter Sien Van De Velde aanwezig.

In hun nieuwjaarswensen stelden de burgemeester Kris Declercq en de cd&v schepenen de stand van zaken van enkele lopende projecten, binnen hun bevoegdheden, voor en toonden ze heel wat ambitie voor 2023. 

Na de speeches nodigde Kris Declercq de aanwezigen uit voor de ‘billetjes van Kris Declerck’. 

De nieuwjaarsreceptie was de ideale aftrap voor een opnieuw boeiend politiek jaar voor CD&V Roeselare die ondertussen al heel wat activiteiten op de agenda heeft staan.