Stad Roeselare wil de komende vier jaar de bestaande straatvuilnisbakken vervangen door mooie, ergonomisch en uiterst gebruiksvriendelijke vuilnisbakken. Zo wil de Stad de afvalinzameling op het openbaar domein verder optimaliseren en van Roeselare een nog nettere stad maken waar het aangenaam vertoeven is.

Concreet zullen er in Roeselare in de periode tussen 2021 en 2024 een 800-tal vuilnisbakken vervangen worden door nieuwe exemplaren. De aankoop van deze nieuwe vuilnisbakken verloopt via een Europese aanbesteding.


Doordacht te werk


Bij de aankoop van de nieuwe vuilnisbakken wordt niet over één nacht ijs gegaan, maar gaat er telkens een hele studie aan vooraf. Daarbij brengt men de beste locaties in kaart, rekening houdend met de looplijnen van gebruikers, bereikbaarheid van de vuilnisbakken, de noodzaak ter plaatse van een vuilnisbak en zo verder. Te kleine vuilnisbakken of recipiënten die te frequent geledigd moeten worden, komen niet langer in aanmerking.
Tegelijk streeft de Stad bij de aankoop van de nieuwe vuilnisbakken naar esthetische uniformiteit en een brede inzetbaarheid. Ook ergonomie en gebruiksvriendelijkheid, zowel voor de gebruikers als voor de stadsmedewerkers die de vuilnisbakken ledigen en onderhouden, staan centraal. 


Peukenhouder is een vereiste


Bijkomende vereiste voor alle nieuwe vuilnisbakken is de uitrusting met een peukenbak. Na de introductie van de individuele peukenhoudertjes die op diverse locaties worden aangeboden, hebben de rokers in Roeselare straks geen enkel excuus meer om hun peuk op straat te gooien.


Uitgebreide proefperiode


In het najaar start de Stad eerst met een proefopstelling. Al wie inschreef op de aanbesteding moet zijn type vuilnisbak aanleveren. Gedurende 2 maanden zullen de verschillende types vuilnisbakken op eenzelfde locatie in Roeselare naast elkaar opgesteld worden. Die periode geeft de Stad de kans om grondig te testen en evalueren op technische kwaliteit en functionaliteit. De ervaringen van zowel de stadsmedewerkers die dagdagelijks instaan voor het ledigen als de gebruikers van de afvalrecipiënten zullen meegenomen worden in de evaluatie. Naast de prijs, zullen deze testresultaten beslissend zijn voor de uiteindelijke keuze van het nieuwe type vuilnisbak #VANRSL! Het plaatsen van de eerste nieuwe vuilnisbakken is voorzien voor begin 2021.

  • Afvalbeleid