Vanmorgen werd het vernieuwde schepencollege officieel voorgesteld. Na de eedaflegging van Kris Declercq als nieuwe burgemeester gistermiddag, vervangt Bart Wenes hem als nieuwe schepen. 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid…  ook voor het Roeselaarse schepencollege breekt een nieuw seizoen aan met Kris Declercq als kersverse burgemeester en Bart Wenes als nieuwe schepen.

De vernieuwingen in het college van burgemeester en schepenen brengt een (beperkte) herverdeling van de bevoegdheden met zich mee.

De taken binnen de vernieuwde ploeg zijn als volgt verdeeld:

Kris Declercq, burgemeester (CD&V)

 • Strategische planning & stedenbeleid/Eurometropool
 • Externe relaties
 • Innovatie- en economisch beleid
 • Veiligheidsdiensten & integrale veiligheid – strafregister – Juridische Zaken

 

Mevrouw Michèle Hostekint, eerste schepen (sp.a)

 • Jeugd
 • Energiebeleid en klimaatsconvenant
 • Duurzaamheid
 • Informatie & communicatie & stadsmarketing
 • Stedelijk onderwijs (basisonderwijs & kunstonderwijs)

 

De Heer Filiep Bouckenooghe, tweede schepen (Groen)

 • Welzijn en sociaal beleid
 • Wonen
 • Groen-, natuur- en bosontwikkeling
 • Dierenwelzijn

 

 

Mevrouw Griet Coppé, derde schepen (CD&V)

 • Openbare werken
 • Mobiliteit (verkeerscirculatie, parkeerbeleid, openbaar vervoer, …)
 •  ICT & IKZ en databeheer (e-government en administratieve vereenvoudiging)

 

 

De Heer Henk Kindt, vierde schepen (sp.a)

 • Financiën (Aankopen, Debiteuren, Boekhouding), kerkfabrieken
 •  Personeelsbeleid & organisatie met interne dienst bescherming en preventie
 • Noord-Zuid
 • Gebiedsgerichte werking-participatiebeleid

 

 

Mevrouw Nathalie Muylle, vijfde schepen (CD&V)

 • Gebouweninfrastructuur/facilitair beheer
 • Vergunningenbeleid (stedenbouwkundig/milieu) en ruimtelijke planning
 • Bestuurszaken

 

 

De Heer José Debels, zesde schepen (CD&V)

 • Sport
 • Feesten & evenementenbeleid & logistiek/onderhoud openbaar domein
 • Werk en sociale economie
 • Wielermuseum

 

 

De Heer Marc Vanwalleghem, zevende schepen (CD&V)

 • Land- en tuinbouw, landelijke wegen, waterhuishouding (VMW, rioleringen) en educatief centrum, bebloeming en stadsverfraaiing
 • Afvalbeleid
 • Burgerzaken
 • Vaderlandslievende verenigingen
 • Begraafplaatsen

 

 De Heer Bart Wenes, achtste schepen (CD&V)

 • Cultuur
 • Toerisme
 • Archief
 •  Onderwijsregie & flankerend onderwijsbeleid

 

 

De Heer Geert Depondt, negende schepen (CD&V)

 •  O.C.M.W. en zorgbedrijf