Gisteren werd de spoortunnel in de Leopold III-laan in Roeselare officieel geopend door minister Galant & burgemeester Luc Martens. Een hattrick voor de NMBS & de stad Roeselare!

Schepen van mobiliteit Griet Coppé was erg tevreden : "Met de tunnel scoren we een ‘hattrick’: meer veiligheid, betere stiptheid en vlottere lokale mobiliteit". Door de tunnel kan het verkeer vlotter door het centrum, stijgt de veiligheid en rijden treinen stipter".

Deze ondertunneling vervangt de 2 drukke overwegen in de Koning Leopold III-laan en in de Dammestraat. Iedereen kan voortaan veilig passeren onder de sporen, het is beter voor de doorstroming van het lokale verkeer én het zorgt voor een vlotter treinverkeer. De investering bedraagt 3 miljoen euro. We kunnen er al een tijdje weer door rijden, maar met de definitieve afwerking en het installeren van een afscherming voor fietsers, verklaarde federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) de spoortunnel aan de Koning Leopold III-laan vrijdag officieel voor geopend.

'Vele inwoners zullen blij zijn dat het staan wachten aan de slagbomen verleden tijd is', zegt burgemeester Luc Martens. 'Het project past in de realisatie van de Kleine Ring en die is broodnodig. 'Het doortrekken van de Kleine Ring is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad. Er zijn ongeveer dertigduizend wagens in Roeselare. Als je die allemaal in een lange rij zou zetten, dan doorkruisen we het land. Het is dus belangrijk dat het verkeer vlot kan verlopen.'

Veilige tunnel vervangt twee drukke & gevaarlijke overwegen.

Bijna 2,5 jaar is er gewerkt aan de nieuwe spoortunnel in Roeselare. Dankzij deze tunnel kan Infrabel in Roeselare maar liefst 2 drukke overwegen afschaffen. Voetgangers, fietsers en autobestuurders die van de ene kant van de stad naar de andere kant willen, kunnen nu nog veiliger onder de sporen passeren,waardoor het risico op ongevallen aanzienlijk daalt.

De tunnel telt twee rijvakken voor het autoverkeer en een tweerichtingsfietspad. Infrabel bouwde de tunnel eerst naast de sporen, zodat de koker in één weekend onder de sporen geschoven kon worden. Om er in elke fase van de werken voor te zorgen dat het verkeer kon passeren, sloot Infrabel de overweg in de Dammestraat pas af nadat de werken in de Koning Leopold III-laan afgerond waren.

Enkele cijfers over deze (fiets)tunnel:

  • Vrije hoogte van de tunnel: 4,7 meter
  • Breedte van de tunnel: 12,5 meter (rijweg en fietspad)
  • Gewicht van de tunnelkoker: 1350 ton
  • Uitgegraven grond: 4500 m³

Spoortunnel zorgt voor méér veiligheid & vlottere verkeerstroom

Dwars door de stad Roeselare loopt de spoorlijn Brugge-Kortrijk (L66), een belangrijke verbinding tussen het westen van de provincie West-Vlaanderen en de rest van het land. Vooral tijdens spitsuren kon het er erg druk zijn: door de vele treinen en het wegverkeer waren er aan de overwegen in de Koning Leopold IIIlaan en in de Dammestraat vaak lange wachttijden en files. Gevolg: tegen alle verkeersregels negeerden sommige mensen wel eens de rode lichten en de slagbomen. Dankzij de nieuwe spoortunnel zijn deze potentieel gevaarlijke situaties voltooid verleden tijd.

De spoortunnel is niet alleen een investering in meer veiligheid; het is ook beter voor de stiptheid van de treinen, want elk ongeval aan een overweg veroorzaakt vertraging. En bovendien, nu het wegverkeer de sporen niet meer fysiek moet kruisen, zal de doorstroming van het plaatselijke verkeer een pak vlotter verlopen. De stad Roeselare streefde al langer naar een vlotter verkeer.De nieuwe spoortunnel maakt ook een veilige comfortabele fietsverbinding mogelijk langs het spoor zonder kruising met gemotoriseerd verkeer. Dit moet uiteindelijk resulteren in een vrijliggende fietsverbinding langs het spoor vanaf het station richting Beveren.

Opnieuw een overweg minder op het Belgische spoornet

In 2014 heeft Infrabel 47 ongevallen aan overwegen vastgesteld tegenover 43 ongevallen in 2013. Het aantal dodelijke slachtoffers vorig jaar bedraagt 11 tegenover 7 in 2013. In 2014 gebeurden in de provincie West-Vlaanderen 5 ongevallen aan overwegen.De belangrijkste oorzaak van deze tragische balans blijft het niet naleven van de verkeerscode. Daarom blijft Infrabel permanent investeren in het afschaffen, vervangen en vernieuwen van de overwegen op het Belgische spoornet. Voorts organiseert Infrabel sensibiliseringscampagnes die gericht zijn op alle weggebruikers.

Kleine ring optimaliseren

In zijn openingstoespraak verduidelijkte Burgemeester Luc Martens dat er nog twee andere spooroverwegen moeten verdwijnen. Zo is dit het geval langs de Guido Gezellelaan en de spooroverweg langs de Mandellaan in Rumbeke.

Om die Kleine Ring te realiseren, gaf de burgemeester minister Galant een duidelijke hint. 'Dat wil dus ook zeggen dat er dringend een tunnel moet komen bij de overweg in Rumbeke. Een ringweg kan alleen maar ten volle benut worden als er een tunnel is.' 

Griet Coppé : "Het fietspad naar het station komt er in 2016. De voorbereidingen zijn volop bezig om met middelen van het Fietsfonds van de provincie het fietspad aan te leggen. Dan zal kunnen gefietst worden langs het spoor van de overweg aan de Wijnendalestraat tot in de Zeger Malfaitstraat".

Klik op de foto hieronder om de WTYV-reportage te bekijken